יום שישי, 29 בינואר 2016

משפטים, עליה ב, גבורה בשבוע

משפטים, עליה ב, גבורה בשבוע. שמ' כא,כד: "עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל".
כללי הצדק ברורים: מידה כנגד מידה. הפסוק שלנו עוסק בארבע דוגמאות ראשיות: "עין, שן, יד, רגל" = 727, ללמדך שבדיוק כמו שמפעילים רחמים על ידי שעובדים את ה' בשמחה, מערכות הצדק מונחות על הצד השני של המטבע, גם מידה כנגד מידה: (תהי' ב,יא) "עבדו את י-הוה ביראה". יראת ה' תרומם את האדם לדרוש צדק אמתי בכל אשר ילך, גם אם לאחר מכן, בשלב הביצוע, החסד ייקרא להמתיק את הדין.
על כן, העיקרון הראשון קובע: "עין תחת עין" = 1068, (ויק' כו,יז) "ונתתי פני בכם" לרעות אמונה, כך שתזכה להבין (ש"ב ג,כה) "ולדעת את מוצאך", ומשם יתברר לעיני לבך גם התכלית.
כי כל מום אשר תגרום לזולתך הוא פגם באשר ה' ברא: "שן תחת שן" = 1508, כי בהתחדשות כל פרט ופרט בבריאה (יש' נב,י) "חשף י-הוה את זרוע קדשו", ומתוך מודעות זו תירא מאוד לגרום כל נזק לרעך, (יש' נח,יג) "וכבדתו מעשות דרכיך": שהכבוד של זולתך הוא השלכה ישירה מהכבוד לה', ויהיה לך בחשיבות יותר גבוהה מזו של הדרכים אשר חפצת ללכת בם. ומתוך אשר תנהג בכזה יושר לעשות צדק בעולם גם כאשר אינו לנוחיותך, (אסתר ה,ב) "ותגע בראש השרביט": שלפנים משורת הדין ינהגך ה' ברחמים, (ש"ב ז,יב) "והקימתי (והקימותי) את זרעך אחריך".
וזה ענין גם "יד תחת יד" = 836, (ברא' כא,יט) "ויפקח א-להים את עיניה" לקוות (ברא' מט,יח) "לישועתך"; (שמ' כג,ז) "כי לא אצדיק רשע", אלא רק הצדיק אשר ייכנע לאמת בכל לבו, יזכה לנאמר שבשבילו יתהפך להיות (מש' כז,ז) "כל מר, מתוק", בסוד כל אשר יעשה, יצליח דוקא מכח היושר והגבורה; כי גם "רגל תחת רגל" = 1274 ענינו אשר [ויק' כד,כב] "משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני י-הוה א-להיכם"; ובכל אשר יעשה האדם הנאמן לאמת בעולמו, (ירמ' ט,ז) "שלום את רעהו ידבר".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה