יום שלישי, 19 בינואר 2016

בשלח, עליה ד, נצח בשבוע

בשלח, עליה ד, נצח בשבוע. שמ' טו,יח: "י-הוה ימלך לעלם ועד".
האויב נבלע במי הים; שבח והודיה תעלה למרומים מאת בני ישראל. אם נהיה נבונים, תספיק לנו גלות זו להתחזק באמונה, לאחוז במקור הנשמה למעלה במקום להישען על העפר למטה, לחשב את הזמן מן התכלית עדינו במקום לפחד כל יום מאשר יהיה למחרת. בפשטות, היום כמו אז, יש בידינו חזון. איחוד העם מביא ברכה. דבקות כללית בצדק מסוגלת לישועה. שום צבא מנצחת את צבאות השמים שבידי בורא העולם: ה', איש מלחמה.
בפשטות, תמיד, המלחמות של היום ושל מחר כבר נגזר גורלן. בסוף, אין אשר יחזיק את כל המערכת ואשר יזין את כוחות הטוב תחת כל מצב, כי אם ידיעה פשוטה אחת: "י-הוה ימלך לעלם ועד" = 376. זה יתקיים אם בהסתר פנים, אם (שמ' ד,כא) "אל משה" ידבר ורק ממנו נקבל, אף (ויק' כו,לד) "בארץ איביכם". אולם, בידינו הכלים לזכות גם בגילוי פנים זוהר, (ש"א ז,ח) "מזעק אל י-הוה א-להינו" בכל לבבנו כאשר (נחמ' ד,יג) "איש מאחיו" מקבל אך טוב, כי תודעת האחדות גברה על הפירוד הנבזה, (ברא' ב,כא) "ויישן" כל אחד בבטחה (שמ' כג,יח) "עד בקר" (דה"ב כט,כ) "וישכם" (ויק' א,ג) "לרצנו", כי אין נושה מבפנים, ומחריד מבחוץ אין.
זהו החזון. ה' ימלוך לעולם ועד, משמעו שיש (במ' כה,יב) "שלום" מן השמים (ירמ' טו,י) "לכל הארץ", על בסיס (תהי' קג,ד) "חסד ורחמים" אשר נפעיל על פני הארץ; (יח' מב,ח) "והנה על פני ההיכל" מתנשקים העולמות, ביחוד חדש אשר (ש"ב ז,טז) "יהיה נכון עד עולם". כי אמר ה': (דב' ד,כא) "על דבריכם" הטובים (תהי' קלט,ט) "אשכנה", אף (רות ג,ה) "אעשה" כפי גזרת הצדיק, בזכות השלום שסודו חסד ורחמים כנ"ל בידיכם. ומתוך התעוררות דרך ה' לעשות צדקה ומשפט בידי האדם, ה' "ימלך לעלם ועד" = 350, (מ"א יז,כד) "ודבר י-הוה בפיך", אמת לך כל הימים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה