יום שישי, 15 בינואר 2016

בא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

בא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. שמ' יג,י: "ושמרת את החקה הזאת למועדה, מימים ימימה".
מה זה לשמור? "ושמרת את" = 1347 מגלה כי שמירה איננה ענין מופשט אלא כרוך במעשה, בהשפעה הולמת לעולם הריבוי העבה: (שמ' כ,ח) "ועשית כל מלאכתך", ואין מנוס מן העשיה, מתוכה תוכל לעורר חסד של אמת מן השמים: [תהי' מד,כז] "קומה עזרתה לנו, ופדנו למען חסדך".
מה שצריכים לשמור זה "החקה הזאת למועדה" = 686, אשר תשמור (ברא' יט,יד) "את העיר", את שלום הקהילה, את מידת האמת בין אדם לאחיו ולרעהו, כפי שיוריד את כל התחפושות (ברא' מה,ג) "ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף"; את היכולת להודות באמת אפילו בתוך חושך קצוני ולומר (שמ' יט,ז) "חטאתי לי-הוה א-להיכם ולכם"; ודוקא בזכות התיווך הזה אשר ניתן במתנה משמים לאדם, שבידו להחל חוקות שמים על הארץ, (שמ' יג,כב) "לא ימיש עמוד הענן", לא תיפסקנה ההשגחה והשמירה משמים מעליך; (תהי' עז,יג) "והגיתי בכל פעלך (פועלך)", (מ"ב יז,יג) "ככל התורה" אשר הנחלתני, (תהי' סז,ה) "ישמחו וירננו" אוהביה. (אסתר ח,טו) "ומרדכי יצא מלפני המלך" (ש"א טז,ד) "ויחרדו זקני העיר" המפחדים מכל אשר יקרה; והוא הבין את מהות עבודת האדם, (מ"ב כג,יב) "וירץ משם" (מ"א יד,כה) "על ירושלם" (ש"ב טו,כו) "כאשר טוב בעיניו", כאשר פשוט יש לו טוב בעינים, ומתוך הטוב שיש לו בעינים, הכל הופך לטוב לעברו, ומעכשיו רק (תהי' צב,יג) "כארז בלבנון ישגה" וכל אשר לו (ירמ' מח,יז) "תפארה".
אין מקום קבוע. יש פסגות לכבוש, יש קדושה להחל על מקום. אך עצם דרך חיי האדם הוא בזמן, בזמינות כל אשר הוא יזמין אליו, "מימים ימימה" = 245, מתוך ימים אחדים אל ימים אחרים העוברים (ברא' יט,כב) "מהר" וחולפים (יש' לח,יג) "מיום עד לילה". ככה יהיה מקרה לעיני כל אדם, גם (דב' ד,יט) "לכל העמים" המאמינים בכל מיני (תהי' נח,ד) "דברי כזב", (ירמ' ד,כב) "ולא נבונים המה" לראות אמת. (ש"א ח,כ) "והיינו גם אנחנו" פעם ועוד פעם כמוהם, כי פחדנו (ברא' נח,כג) "פן נהיה לבוז". אך יש תכלית של טוב לכל ירידה. (שמ' כ,יז) "ויעמד העם" (במ' לב,יב) "אחרי י-הוה", אשר אמר (יח' ה,ח) "הנני עליך"; וכבר (ש"ב יא,יג) "לא ירד" עוד כי אם (ברא' מד,לג) "יעל עם אחיו" וילמד אותם ללכת (מ"א טו,כו) "בדרך אביו", אשר עבר את כל נסיונותיו בטוב כי ראה את הנולד, והיתה דרך ישועות בעיניו תמיד לראות את הזמן (יש' מב,כג) "לאחור", ליצור אף למפרע את הסיבה למסובב הרצוי, ולזכות כך לשמחה ולהודיה תמיד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה