יום שני, 11 בינואר 2016

בא, עליה ו, יסוד בשבוע

בא, עליה ו, יסוד בשבוע. שמ' יב,לג: "ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו: כלנו מתים".
מצרים נשלטה לגמרי ובגלוי על ידי בורא עולם, אשר התעלל באליליה, והכביד את לב פרעה למען שים אותותיו לכל דורות העולם. "ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחם מן הארץ" = 2185, משמעו (ויק' יט,לו) "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים"; אל יטעה אותכם מה שנראה לעין. (יח' ב,ו) "ואתה, בן אדם, אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא".
המצרים מפחדים עד כלות נפש, ומוכנים לשלם גם ביוקר על כך שבני ישראל יצאו מהר מארצם: "ותחזק מצרים על העם" = 1116, ובמקביל, [תהי' קכו,ה] "הזרעים בדמעה, ברנה יקצרו", שיצאו ממצרים רק ברכוש גדול; (עוב' א,יז) "וירשו בית יעקב" את מצרים (יש' מח,ב) "כי מעיר הקדש נקראו"; ועל כל הנסיונות והצער שעברו עלי, (ברא' ל,יח) "נתן א-להים שכרי". ויהי (יונה ב,ח) "בהתעטף עלי נפשי", אבין אשר [קו' א,ב] "הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל"; ומתוך ענוה אמתית תקבלו אור בכליכם (שמ' טז,ז) "וראיתם את כבוד י-הוה".
המצרים לוחצים, "למהר לשלחם מן הארץ" = 1069 (דה"ב יד,יב) "כי נשברו לפני י-הוה ולפני מחנהו", באותות אשר נתן ה' בם ללמדם (צפ' א,יח) "את כל ישבי הארץ", כי מעתה, (זכ' יב,ח) "יגן י-הוה בעד יושב ירושלם", אשר יקום (דה"ב כ,זב) "ויעש הישר בעיני י-הוה", ומתפלל לה' (תהי' לא,ד) "תנחני ותנהלני", שחוקיו ית' יהיו לו שקופים וחרותים בלב. כי זו מידת "יושב ירושלם" = 904 של מעלה ומטה בו ברגע, המודע לנס השוטף של החיים, של העולם המתקיים מתוך התודעה ולהפך, ושם את הכל בידי שמים, כאמרו על כל דבר ומאורע שהוא אשר (ברא' כ,ט) "עשיתה עמדי"; ומטבע הדברים, הוא אשר יוביל את הליך הישועה.
כראות מצרים את כל אשר נפל עליהם, בקשו לשחרר אף למפרע את ישראל, "כי אמרו: כלנו מתים" = 873, (שופ' ו,ז) "כי זעקו בני ישראל אל י-הוה" ובקשו (מ"ב ו,כג) "לבוא בארץ ישראל", כי (תהי' פח,יד) "אליך י-הוה שועתי" ואתה (תהי' קמ,ח) "עז ישועתי". [ברא' לב,ב] "ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי א-להים", [במ' י,לד] "וענן י-הוה עליהם יומם, בנסעם מן המחנה", כי גזר ה' (מ"ב כא,ח) "להניד רגל ישראל" בהיזכרו אשר אמר (יש' מג,כא) "עם זו יצרתי לי". ועל כן יאמר איוב אל פרעה מיועצו אשר (יש' נט,ט) "רחק משפט ממנו", ואל בחיריו[איוב לד,ב] "שמעו חכמים מלי, וידעים האזינו לי". כי הרביתם להכחיש, (ברא' מה,יב) "והנה עיניכם ראות" ואין להשיב.
לסיכום: "ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו: כלנו מתים" = 3058; [דה"א כט,י] "ויברך דויד את י-הוה לעיני כל הקהל, ויאמר דויד: ברוך אתה י-הוה א-להי ישראל, אבינו, מעולם ועד עולם". אשאביא-ל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה