יום שבת, 2 בינואר 2016

וארא, עליה א, חסד בשבוע

וארא, עליה א, חסד בשבוע. שמ' ו,ט: "וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקצר רוח ומעבדה קשה".
התקשורת בין משה לבני ישראל קשה כבר מההתחלה. משה מגדיר את עצמו כבד פה וערל שפתים, קשה לו לדבר. ועם כך שהוא מתגבר ומדבר, אינו מוצא מולו אוזן המסוגלת להקשיב לדבריו. "וידבר משה כן אל בני ישראל" = 1271, (שמ' כח,כא) "לשנים עשר שבט", אשר פקד ה' (ירמ' כג,ב) "על הרעים (הרועים) הרעים את עמי" להודיע את עת הגאולה אשר עוד מעט, (שמ' ח,כז) "מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר" כלום, כי הזהיר ה' את פרעה (קו' י,ד) "אם רוח המושל תעלה עליך" כי הרבית להרע, (יח' לט,ג) "והכיתי קשתך" (אסתר ד,יד) "ואת ובית אביך תאבדו". (ברא' מז,לא) "וישתחו ישראל"; (איוב ד,ג) "וידים רפות תחזק" להפוך עבדים נדכים לאנשי חיל בני חורין.
אמנם, בני ישראל מעורפלים, "ולא שמעו אל משה" = 829, כאמרם (מ"א י,ז) "ולא האמנתי לדברים". (שמ' ב,יד) "ויירא משה ויאמר": (יש' א,טז) "הזכו, הסירו רע מעלליכם", (יש' מו,ח) "השיבו פושעים" בתשובה, (איוב כב,כג) "תרחיק עולה". כי כאשר המהות של ישראל תוחלש בתודעתו, (מ"ב ח,כז) "ויעש הרע בעיני י-הוה", אז יתחזקו אויביו ח"ו, (ברא' כז,לח) "וישא עשו קלו" והשעה תשחק לו. (דב' לב,ז) "זכר ימות עולם", מבקש משה מהעם, את הנסיונות אשר עברו והתיקונים אשר תקנו לכם האבות הקדושים, והיום את (יש' סג,יז) "שבטי נחלתך" ה' תציל, (נחום א,ה) "ותבל וכל יושבי בה" ידהמו, וה' (תהי' קכא,ג) "אל יתן למוט רגלך" ויוציאך ממצרים (דניאל יא,יג) "בחיל גדול וברכוש רב", והנה אם תזכה, לא יהיו עוד (איכה א,ד) "דרכי ציון אבלות" כי משה, משה שבאותו דור ומשה שבכל דור יורשה משמים לפעול (ש"ב כג,יב) "תשועה גדולה". (קו' א,טז) "דברתי אני עם לבי", (דניאל י,ז) "וראיתי אני, דניאל, לבדי" אשר המסופר יסופר עוד, כי כמוהם כמונו, וכל פעם ההזדמנות בידינו משמים, ונבחר בחיים.
הרי לא שומעים אליו, המדבר אלינו, "מקצר רוח ומעבדה קשה" = 1176: הלחץ הנורא אשר מצרים מלחיצים אותנו מעלים מעיני כל את הדרך (במ' יד,כד) "אל הארץ אשר בא שמה", כאילו לא היתה, כאילו חלילה אין פתח לישועה, כי רק מנועים מלראותו. על כן, דע (איוב מ,יט) "ראשית דרכי א-ל": קום מהמצוי, (דה"ב יט,ג) "והכינות לבבך לדרש הא-להים".
רק, אתה אף פעם לא לבד. "וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקצר רוח ומעבדה קשה" = 3276. ויהי [ברא' טו,א] "אחר הדברים האלה, היה דבר י-הוה אל אברם, במחזה, לאמר: אל תירא, אברם; אנכי מגן לך; שכרך הרבה מאד". כי זכות אבות יקום לנו בכל דור, באשר נעורר אותו במעשינו כמעשים הטובים של אבותינו, ובאשר נעשה לתקן את אשר הם התחילו. האבות (אבות-טיפוס של כולנו) יפרשו לנו חוט מנחה; ותודעה נוכחת, המבקשת להשפיע דרך ה' לעולם, תתקן את הכלים לישועה, גאולה שלמה, כהרף עין. הבה נבחור ונכריע.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה