יום שני, 14 במרץ 2016

ויקרא, עליה ד, נצח בשבוע

ויקרא, עליה ד, נצח בשבוע. ויק' ג,יא: "והקטירו הכהן המזבחה, לחם אשה לי-הוה".
מצד אחד, מי שמביא את הקרבן, לכפר על שלו. לצדו, הכהן המקבל את הקרבן בידיו, מכין אותו, "והקטירו הכהן המזבחה, לחם אשה לי-הוה" = 923, לבקש בעשיתו [תהי' ל,יא] "שמע י-הוה וחנני, י-הוה היה עזר לי". (שופ' י,טו) "ויאמרו בני ישראל אל י-הוה": ראה נאמנותנו לברית, (דה"ב יג,יב) "והנה עמנו, בראש, הא-להים וכהניו" לפי (יהו' ח,לב) "אשר כתב" משה, לפי (דב' ז,יב) "אשר נשבע" העם.
העלאת "לחם אשה לי-הוה" = 440 ענינו לאשר כי [מש' כח,כו] "בוטח בלבו הוא כסיל, והולך בחכמה הוא ימלט". (שמ' ב,כג) "ויהי בימים הרבים ההם",(יונה ג,ח) "ויקראו אל א-להים", (שמ' כו,טו) "למשכן", לשכון (מ"ב יא,ד) "בבית י-הוה" (שמ' כ,ז) "לקדשו", כי שבנו (במ' ח,יט) "אל הקדש", למצוא אור ומזור (דב' יז,יח) "על ספר" התורה ובתיקון מצוותיך. (מ"א ה,טו) "כי שמע" ה' את הגיון לב עבדיו, (מ"ב ו,יא) "ויקרא אל עבדיו". כן (דב' ז,כ) "ישלח י-הוה א-להיך" את ברכתו עדיך, לעורר בך (תהי' קמה,א) "תהלה". (ברא' ל,ג) "ותלד" (ברא' כז,כה) "נפשי" אך שלום.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה