יום חמישי, 17 במרץ 2016

צו, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

צו, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע.  ויק' ח,לו: "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה י-הוה ביד משה".
גם מי שהכי גדול וחשוב, המלך או הכהן הגדול אף הנביא, חייב לנהוג בענוה, לדעת את מקומו, ולציית לאשר משמים יואר לתודעתו. "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה י-הוה ביד משה" = 2417, בנאמנות שלמה, מתוך תחושה של [תהי' קיט,קכט] "פלאות עדותיך, על כן נצרתם נפשי", ומתוך כך, לא אתעצל ולא אתבייש ולא אפחד, כי [תהי' קיט,קעב] "תען לשוני אמרתך, כי כל מצותיך צדק". ואם הצדק האלוהי מוצא בטוי נאמן בצדק האנושי, באשר (במ' טו,טו) "חקה אחת לכם ולגר הגר, חקת עולם לדרתיכם" והחוק שוה לכולם, אז יפרה ה' אותכם (ש"א ח,יד) "ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם"; (מ"ב כג,ב) "ויעל המלך בית י-הוה, וכל איש יהודה, וכל ישבי ירושלם אתו", לכפר על עצמם ועל העדה, ולהמשיך שלום לעולם.
הכהנים קמו ועשו "כל הדברים אשר צוה י-הוה ביד משה" = 1300, והם באים לעשות ישועה לעולם, (ברא' ב,י) "להשקות את הגן" של הא-להים שמשמעותו, אל פני כל אחד, (ברא' יט,יט) "להחיות את נפשי": שיוכל כל אדם לחזור בתשובה ולכפר על מעשיו [קו' ח,ז] "כי איננו ידע מה שיהיה; כי כאשר יהיה, מי יגיד לו" ורק ידוע מפי ה' אשר (יש' מג,יב) "אנכי הגדתי והושעתי", שהגזרה משמים תמיד תמצא עת ואופן לצאת אל הפועל, עד אשר כל אדם יתיצב לפני בוראו (יח' מח,כא) "ומקדש הבית בתכה (בתוכו)", (יח' לב,כו) "ונתתי לכם לב חדש".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה