יום ראשון, 27 במרץ 2016

שמיני, עליה ב, גבורה בשבוע

שמיני, עליה ב, גבורה בשבוע. ויק' ט,כג: "ויבא משה ואהרן אל אהל מועד, ויצאו, ויברכו את העם; וירא כבוד י-הוה אל כל העם".
את הברכה ימשיכו מן המקדש, וישפיעו אותה זכה ונאמנה אל כל העם; ואם כן, העם יזהיר בעיניהם הנפקחות לכבוד ה'. "ויבא משה ואהרן אל אהל מועד, ויצאו, ויברכו את העם; וירא כבוד י-הוה אל כל העם" = 2157, הכל ביושר מדויק מתוך האור הגובר על חושך, בה [מש' י,יח] "מכסה שנאה שפתי שקר, ומוצא (ומוציא) דבה הוא כסיל". הכל ביושר, להביאך אל (דב' יד,כד) "אשר יבחר י-הוה א-להיך לשום שמו שם, כי יברכך" מעצמותו כאמרו (ירמ' מה,ה) "ונתתי לך את נפשך לשלל". ונבקש שלום, (נחמ' ט,לו) "והארץ אשר נתתה לאבתינו" לתקנה לנו.
וכשם שאור ה' משתקף במעשה האדם, "וירא כבוד י-הוה אל כל העם" = 471, אשר ישיר [שה"ש ה,י] "דודי צח ואדום, דגול מרבבה", ויצאו (שמ' יז,א) "למסעיהם על פי י-הוה". ופלאים יעשה ה' (ירמ' כח,א) "לעיני הכהנים וכל העם". ואתה, (תהי' קכב,ז) "יהי שלום בחילך", כחכם אשר (מש' טז,כג) "ישכיל פיהו", (מש' כד,ג) "ובתבונה", רק (תהי' לה,ט) "תגיל בי-הוה" תמיד, ואז כבוד ה', שפע ברכה נשגבת, "אל כל העם" = 196 העומד (ברא' י,ט) "לפני י-הוה" יתגלה (תהי' קי,ב) "מציון", בתוך (דב' ח,א) "כל המצוה", ממש בתוך (דה"ב כ,יב) "עינינו". (דה"ב כח,יד) "וכל הקהל" (תהי' פד,ה) "יהללוך סלה".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה