יום רביעי, 23 במרץ 2016

צו, עליה ה, הוד בשבוע

צו, עליה ה, הוד בשבוע. ויק' ח,יח: "ויקרב את איל העלה, ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל".
משה מביא אליהם, והם סומכים בידיהם. "ויקרב את איל העלה, ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל" = 2459; וככה יהיה תמיד הליך התיקון: ראשית תשובה שלמה בקבלה, בהכנעה; אחריה כפרה לתקן את אשר עוות. רק לסוף הממתיק, תפלה לרחמי שמים. כפי שמפורש: [שופ' י,טו] "ויאמרו בני ישראל אל י-הוה: חטאנו; עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך. אך הצילנו נא היום הזה". ואז, [תהי' קיט,קעא] "תבענה שפתי תהלה, כי תלמדני חקיך", וכבר לא אחטא עוד.
"ויקרב את איל העלה" = 870, ובכך הוא וכל אחד הנסמך על הקרבן, (יח' יח,כח) "את נפשו יחיה". כי על כן (תהי' לה,יד) "התהלכתי" בדרך אשר הורית (מ"א ח,נח) "את אבתינו", (ויק' כב,לב) "ונקדשתי" להידמות לבוראי במידותיו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה