יום שני, 7 במרץ 2016

פקודי, עליה ה, הוד בשבוע

פקודי, עליה ה, הוד בשבוע. שמ' מ,טז: "ויעש משה, ככל אשר צוה י-הוה אתו, כן עשה".
"ויעש משה, ככל אשר צוה י-הוה אתו, כן עשה" = 2281. אך שלמות המסורה עוד תיבחן במעשה, כאשר ה' ינסה את בני בריתו וינהיג אותם בהסתר פנים, [תהי' פא,יג] "ואשלחהו בשרירות לבם, ילכו במועצותיהם" כי אין נבואה ואין רוח הקודש ואין מנהיג אמתי, ויצטרכו כל אחד ללמוד את תורת הא-ל ולבטא אותה לפי תרגום לבו המתוקן והטוב; ויקומו כולם באגודה אחת לאמור (דה"ב יד,י) "עזרנו, י-הוה א-להינו, כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה; י-הוה א-להינו אתה", ואז יש בהם ביטחון מלא ומפתחות השפע הקדוש בידם, והכל בחינת שלם והותר אצלם, כי [תהי' קיב,ג] "הון ועשר בביתו, וצדקתו עמדת לעד".
כי קיום הצוי האלוהי על ידי משה הוא מעשה היוצר המשכיות, המציב משימה שתהיה תקפה לכל דורות עולם: "ויעש משה" = 731 (ברא' ז,ג) "לחיות זרע", (שמ' לז,ה) "לשאת" את הנוכחים מולו אל תודעה עצמית מתוכה יקומו כל דורות בניהם (ברא' לז,כה) "וישאו עיניהם ויראו" את משכן ה' (ויק' יח,כח) "אשר לפניכם" בדיוק כאשר צוהו; (ש"א ה,ג) "וישבו (וישיבו) אתו" אל לבם, אל אורחותיהם על פני הארץ, עד כדי שמעשה כל (יש' יד,יח) "איש בביתו" (יש' כה,ח) "בלע המות לנצח", כי התקיים בשלום ביתו (יש' לט,ה) "דבר י-הוה צבאו-ת".
הדגש הוא על הדיוק. בוא ראה את משה: "ככל אשר צוה י-הוה אתו, כן עשה" = 1550, להורות לך: [מש' ג,ה] "בטח אל י-הוה בכל לבך, ואל בינתך אל תשען", כי לא באת לעולם כי אם לנגן מתוך לבך, בכל אשר תעשה, (ש"ב כב,א) "את דברי השירה הזאת" עד תומה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה