יום רביעי, 23 במרץ 2016

צו, עליה ו, יסוד בשבוע

צו, עליה ו, יסוד בשבוע. ויק' ח,כב: "ויקרב את האיל השני, איל המלאים; ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל".
בכל דור ודור, ההגיון משתנה, רגישות הנפש מקבלת תרגום ובטוי שונה. רק החוק האלוהי אינו משתנה, המוסר המוחלט, והדרישה לציית לאמת, בתור מנגנון הגנה מפני השקר. "ויקרב את האיל השני, איל המלאים; ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל" = 2886. ולפני כל, קיום המצוה משיב בחיוב בשם כל העם לאמירה האלוהית: [ויק' כב,לא] "ושמרתם מצותי ועשיתם אתם, אני י-הוה". ומשם, ישתקף בהנהגה, כי מן התיקון של האומה תתוקן הנהגתה בהכרח (והוא הסדר הנכון): [יש' כח,יד] "לכן שמעו דבר י-הוה, אנשי לצון, משלי העם הזה אשר בירושלם".
משה יפעל: "ויקרב את האיל השני, איל המלאים" = 1297. ומול התמיהה של כל אשר לא יבין למה צריכים לעשות כאלו דברים, יאשרו מעשי משה את הבטחון בצדק האלוהי ולהבנתו לעתיד לבוא, כאשר ישקעו בצער [יש' א,כח] "ושבר, פשעים וחטאים, יחדו; ועזבי (ועוזבי) י-הוה יכלו"; [יש' מ,ה] "ונגלה כבוד י-הוה, וראו כל בשר יחדו כי פי י-הוה דבר". (שמ' כג,כב) "כי אם שמוע תשמע" בקול ה' המוליכך בדרך ישרה, לא תשוב לעולם אל צרות מצרים, וגם (דב' כח,סח) "לא תסיף עוד לראתה" כי לא יהיה מקום לשום חושך מעורבב באור. לכן, (יח' ו,ב) "שים פניך אל הרי ישראל", אל האבות הקדושים והצדיקים האמתיים הגדולים, העומדים לך, (תהי' עח,ד) "מספרים תהלות י-הוה" אשר פתח לך (מש' ח,כ) "נתיבות משפט". אשריך ואשרי כל אשר לך.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה