יום שני, 7 במרץ 2016

פקודי, עליה ג, תפארת בשבוע

פקודי, עליה ג, תפארת בשבוע. שמ' לט,לב: "ותכל כל עבדת משכן אהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה י-הוה את משה, כן עשו".
כמה שמחה ונחת רוח צומחים מהנאמנות השלמה! "ותכל כל עבדת משכן אהל מועד" = 1548, ולתום העבודה, ישובו [ברא' כו,יט] "ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים", אשר נתגלה רק (יהו' כג,א) "אחרי אשר הניח י-הוה לישראל מכל איביהם", ואף זה קורה בזכות הדבקות באמונת אמת ובטוב. כי רק שם, גם אם ילעג לך הצורר בשאלו אם ה' (דניאל ו,כא) "היכל לשיזבותך מן אריותא" (אם יוכל להצליך מן האריות), ישיב בך ה': (ש"א י,יח) "אנכי העליתי את ישראל", להושיעך. (ש"ב ז,כז) "כי אתה י-הוה צבאו-ת א-להי ישראל".
וכזה שכר הנאמנות: "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה י-הוה את משה, כן עשו" = 2885, ועתה, [קו' ט,ז] "לך אכל בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה הא-להים את מעשיך". ומכאן תלמד על קיום המשכן אשר נצטוית לבנות בלבך: "ותכל כל עבדת משכן אהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה י-הוה את משה, כן עשו" = 4433, ובשחמה ובשלום יבנו וייבנו, [מיכה ד,ד] "וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד, כי פי י-הוה צבאו-ת דבר".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה