יום שישי, 11 במרץ 2016

פקודי, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

פקודי, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. שמ' מ,לד: "ויכס הענן את אהל מועד, וכבוד י-הוה מלא את המשכן".
צניעות כלפי חוץ, פאר והדר בפנים; זו הנוסחה להרחבת הלב: "ויכס הענן את אהל מועד, וכבוד י-הוה מלא את המשכן" = 1779, ועם זאת, [תהי' קיט,לב] "דרך מצותיך ארוץ, כי תרחיב לבי".
והמהלך פשוט: "ויכס הענן את אהל מועד" = 828 להצפין את הסוד לעיני החוץ, כי יכונה האיש (ברא' מא,מה) "צפנת פענח" ויתרומם בענותנותו, (ברא' מא,מו) "ויצא יוסף מלפני פרעה", (ויק' יט,כא) "והביא את אשמו לי-הוה" לכפר על שקבל עליו כבי' רשות אחרת, ירודה, ארצית, מלבד החוק האלוהי הבלעדי. כי גם (מש' י,יד) "חכמים יצפנו דעת" ויתענגו (תהי' צא,א) "בסתר עליון". ודרך כל האדם להגיע אל תיקון השלום המיוחל, (יש' נד,יד) "רחקי מעשק", (מש' ד,כז) "הסר רגלך מרע" ובקום הרע עליך (מ"ב א,טו) "אל תירא מפניו", (דב' כו,יא) "ושמחת בכל הטוב" אשר נתן לך ה'.
המשכן טמון בלבי, "וכבוד י-הוה מלא את המשכן" = 951, כי לזאת (תהי' קל,ה) "קותה נפשי" עוד (במ' טו,כא) "מראשית" דרכי. ויקם האדם אל מול א-להיו (מ"א יג,יח) "ויאכל לחם וישת מים" להיות (יש' יב,ו) "קדוש ישראל" המשפיע טוב לדורו (אסתר י,ג) "ודבר שלום לכל זרעו".
חזק חזק, ונתחזק! יהי רצון ונזכה להשלים גם את מדרש אשאביאל לספר ויקרא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה