יום חמישי, 3 במרץ 2016

ויקהל, עליה ו, יסוד בשבוע

ויקהל, עליה ו, יסוד בשבוע. שמ' לז,כד: "ככר זהב טהור עשה, אתה ואת כל כליה".
המנורה, המאור המאוחד ומיוחד, כנגד הכלל: גם כלל ישראל, וגם כלל יושבי תבל. בשבעת קניה המכוונים כנגד שבע ארצות ושבעה ימים וימים וכוכבי לכת ורקיעים. וכליה הם משמשיה, משמשי העם: שופטים, שוטרים, מלכים, שרים, נביאים, כהנים, לויים, ובחברה מתוקנת גם כולם, כי גם שואב מימיך וחוטב עציך ענינם יהיה כל אחד לשרת את זולתו (ולא סתם להרויח מאשר לו), עד כדי הזדהות מושלמת בין המנורה לכליה. על כן, הנה בידיך רמז לבל תשכח: "ככר זהב טהור עשה, אתה ואת כל כליה" = 1777, ותקפיד בתודעה זו (דב' יד,כט) "בכל מעשה ידך אשר תעשה", ומאיחוד הכלל בערבות ובשלום, נשיר יחדיו כולם: (דה"ב יד,ו) "עודנו, הארץ לפנינו, כי דרשנו את י-הוה א-להינו".
המנורה וכליה נעשים בדיוק מאותו חומר, ועוד נחצבים דוקא מתוך "ככר זהב טהור" = 474, שלמות הדינים הנמתקים בבחינת (במ' כד,טז) "דעת" המחברת את כל העולמות, זוגות זוגות הולכת ומחברת, עד היחוד השלם של קודשא בריך הוא ושכינתיה בחדות כל העולמות, כפי שרנן שלמה בשיר השירים.
מאותו ככר תעשה "אתה ואת כל כליה" = 928, לאמור שתמיד תהיה מודע וקשוב לאשר (ברא' א,ו) "יהי רקיע בתוך המים", תנשום הנשמה בתוך הגוף, תשרה הצורה על החומר, (יח' לט,כט) "ולא אסתיר עוד פני" מפניך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה