יום שבת, 5 במרץ 2016

פקודי, עליה א, חסד בשבוע

פקודי, עליה א, חסד בשבוע. שמ' לח,כב: "ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר צוה י-הוה את משה".
יש צורך במשכן, לכל העם, כדוגמת המשכן אשר על כל אחד ואחת לבנות בקרבו. ויש אדם אשר ידע לעבד את לב העדה כולה יחדיו: "ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה י-הוה את משה" = 3008, וממנו נלמד שלושה עקרונות לענין המקדש. כי [ירמ' ז,ג] "כה אמר י-הוה צבאו-ת א-להי ישראל: היטיבו דרכיכם ומעלליכם, ואשכנה אתכם במקום הזה", אשר תנאי מאת הבורא ית' שדרכי ומעשי האדם יהיו טובים, יהיו ביטוי נקי של לבו הטוב, לכך שהשכינה הקדושה תשרה על המקדש, לכך שהבנין אשר יקים האדם יכונה מקדש לה' באמת. ולא בכל דרך יבנהו, כי אף אם יזדמן לו לבנותו בחינם יסרב, כי אין מצוה ואין תורה באים בחינם לידי האדם, כפי העדות הישרה במלכות ישראל: [דה"א כא,כד] "ויאמר המלך דויד לארנן: לא, כי קנה אקנה בכסף מלא, כי לא אשא אשר לך לי-הוה, והעלות עולה חנם", כי ידוע לו אשר לא לרצון יעלה הקרבן שלא קנה אותו האדם מאשר לו. כי סוד ברית ה' [תהי' קה,ט] "אשר כרת את אברהם, ושבועתו לישחק" כרוכים באשר ידבק האדם בא-להיו ויתמסר לו בכל העולה בידו; והעושה כן נעיד עליו אשר "עשה את כל אשר צוה י-הוה את משה" = 2200, כי לא יבדה האדם לעצמו רצון א-ל, הרי [יש' מ,יג] "מי תכן את רוח י-הוה, ואיש, עצתו יודיענו" (שאף אחד לא יכתיב לה' את רוחו, ולאף אחד מחויב הבורא לגלות עצתו), וקיום הצווי האלוהי אינו מתחיל באשר יהיה הכי נח לאדם כי אם דוקא באשר תבטאו את דבקותכם בברית ה' בנתינת (דב' יב,יא) "מעשרתיכם ותרמת (ותרומת) ידכם", לעשות צדקה ומשפט כאשר צוה אתכם.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה