יום חמישי, 17 במרץ 2016

ויקרא, עליה ו, יסוד בשבוע

ויקרא, עליה ו, יסוד בשבוע. ויק' ה,ה: "והיה כי יאשם לאחת מאלה, והתודה אשר חטא עליה".
כל אשר יטמא, בגופו או בנפשו, חיב קרבן לכפר. אך שום קרבן לא יעשה את מבוקשו ללא וידוי, ללא תשובה, ללא תיקון התודעה הפגומה לבל יחזור להטמא באותה טומאה. "והיה כי יאשם לאחת מאלה, והתודה אשר חטא עליה" = 1982, כי אם לא, נפשו ידבק ויתעקש בהפרה אשר הפר עד אשר תאבד תקוה, [שמ' יז,ד] "ויצעק משה אל י-הוה לאמר: מה אעשה לעם הזה? עוד מעט וסקלני (וסקלוני)!". אז יקום הנאשם לתקן את אשר נכשל, וראשית כל יתודה אל מול מידת המלכות המכוננת (שמ' יח,כ) "את החקים ואת התורת" הטובים לתקן שלום בעולם, אל המלכות המתוקנת המכונה בת-שבע היא המנורה המאירה בשבעת קניה; [מ"א ב,יח] "ותאמר בתשבע: טוב; אנכי אדבר עליך אל המלך" ותשובתך תתקבל ברחמים. ושים לבך לדברי, [מש' ה,א] "בני: לחכמתי הקשיבה, לתבונתי הט אזנך", הישמר מהחטא ואל תתיאש מכח התשובה לעולם.
וקם הנאשם, "והתודה אשר חטא עליה" = 1060 להתחנן על נפשו, ויקבלנו ה' כבן הכי יקר בשובו אליו וכאילו ילבישנו (ברא' לז,ג) "כתנת פסים" לכבדו וליחדו, אשר יעורר את אחיו לעשות כדרכו, (יהו' ט,כד) "ונעשה את הדבר הזה", (יהו' כד,לא) "ויעבד ישראל את י-הוה" לבדו, ויוריד מעליו את כל האלילים למיניהם ואת המנהיגים הכוזבים, אף את (ירמ' כג,כה) "הנבאים בשמי שקר" המטעים את העם בבדיונם. כי (מש' כא,ה) "מחשבות חרוץ" יצאו אל הפועל בקדושה מלאה אור, (יש' כט,יח) "ושמעו ביום ההוא החרשים" ולא יהיה שלא יראה, כי (יש' נ,ז) "על כן שמתי פני", אמר ה', גליתי לעיניכם את פני להביאכם אל שלמותכם; (איוב כב,כז) "ונדריך תשלם".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה