יום שבת, 12 במרץ 2016

ויקרא, עליה א, חסד בשבוע

ויקרא, עליה א, חסד בשבוע. ויק' א,ז: "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש".
שלוש פעולות מונה תיקון האש: ראשית כל, הכהנים ידליקו אש על המזבח. שנית, יערכו עצים לתת עז וכח המשכיות באש. ולעת הקרבת הקרבן, אש יורד מן השמים לאכול את הקרבן. האש אשר יאכל את הקרבן הוא אש מאת ה', אך הורדתו קשורה לאש אשר ידלק בידי הכהנים על פני הארץ. וככה לא רק במשל הזה, אלא בכל דבר. על כן, יקומו "בני אהרן הכהן" = 398, אשר כל מהותם בחינת (תהי' לד,טו) "ועשה טוב" כי נוסרו מכל רע, "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח" = 1373 להכריע את הברכה העליונה בפעולתם, כי [מש' טו,ג] "בכל מקום, עיני י-הוה צפות (צופות) רעים וטובים", ועבודת המקדש באה להחיות את כל (ברא' ב,ב) "מלאכתו אשר עשה"; עד כדי שעל עצם הקרבת הקרבן, על עצם זה שהאדם נותן משל עצמו לקיום המצוה, ידבר ה' כפי (דב' ד,ח) "אשר אנכי נתן לפניכם היום" ולא להפך, כי אך לטובת האדם.
מצפים לאש מן השמים שירד לאכול את הקרבן. ובכל זאת, לא רק הדליקו אש כזה שבני האדם מסוגלים להדליק, אלא עוד הוסיפו "וערכו עצים על האש" = 918, כי האש מלמטה צריך להתקיים גם הוא לאורך זמן, באשר [תהי' עז,ב] "קולי אל א-להים ואצעקה, קולי אל א-להים והאזין אלי", וכדי שהוא יאזין אלי, כנראה עלי לצעוק, להטריח את הכלים שלי, להדליק אש כדי שינתן לי אש. (דניאל ה,כג) "ולאלהא דנשמתך בידה" (ולא-להים שנשמתך בידו) רחמים כדוגמת כלים גדולים לקבל את ההתעוררות שלנו אליו. (דה"א כט,כ) "ויקדו וישתחוו לי-הוה", המתגלה בהדר כל אדרו בלב הטוב. רננת אשאביאל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה