יום חמישי, 10 במרץ 2016

פקודי, עליה ו, יסוד בשבוע

פקודי, עליה ו, יסוד בשבוע. שמ' מ,כה: "ויעל הנרת לפני י-הוה, כאשר צוה י-הוה את משה".
הנרות נדלקים על פני הארץ, להבותם נוטות ומצביעות אל השמים, ואורן יאיר אמת לנפש האדם; בעוד פעולת האדם המעלה אותן בהכנעה לדבר הא-ל ימתיק את הדינים השורים על הכלל. "ויעל הנרת לפני י-הוה, כאשר צוה י-הוה את משה" = 2361, כי באור אשר אני ממשיך כדבריך, [איכה ג,נט] "ראיתה י-הוה עותתי: שפטה משפטי", וסוף הדין צדק שלי להתקיים ברחמים. כי אז יחשב לך ה' זדון כשוגג, באשר יאמר (שמ' ג,ז) "ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים"; ומה אצפה מהאדם המשועבד לעבודת פרך, כאשר הוא רודף אחר אשליות שוא ומבזבז את כחותיו כאילו לא משמים הוקצב לו כל צרכו? על כן, לאור המנורה הקדושה, קום בן אדם: (דב' יג,טו) "ודרשת, וחקרת, ושאלת" עד אשר יגלה כל אחד את הטוב הנתון בידיו, (אסתר ה,יא) "ואת כל אשר גדלו המלך, ואת כל אשר נשאו", לעמוד בבטחון לעשות אך אמת, אך שלום בעולמו ככל גדלו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה