יום ראשון, 6 במרץ 2016

פקודי, עליה ב, גבורה בשבוע

פקודי, עליה ב, גבורה בשבוע. שמ' לט,יד: "והאבנים, על שמת (שמות) בני ישראל הנה, שתים עשרה על שמתם; פתוחי חתם איש על שמו, לשנים עשר שבט".
על החושן, משובצים אבנים. "והאבנים, על שמת בני ישראל הנה" = 1617 וכל אחד ואחת נצפה בהם. כי לא יקום רשע, [תהי' י,ו] "אמר בלבו בל אמוט, לדר ודר אשר לא ברע", וכן [תהי' נב,ג] "מה תתהלל ברעה, גבור? חסד א-ל כל היום" ומעשיך כושלים כנגדי, ואינך מצליח לפגוע כי אם במידה בה נגזר עלי לכפר ביסורין. ודוקא הנשיאים יתרמו את האבנים לחושן, כי (מש' יג,ח) "כפר נפש איש, עשרו" (וכדברי רש"י: עשרו של אדם הוא כופר נפשו, שעושה ממנו צדקה, עכל"ק); וידע כל מושל בישראל לנהוג (מ"א ט,ד) "כאשר הלך דוד אביך: בתם לבב, ובישר", להיות אור לגוים שיקומו לעשות גם צדקה ומשפט בארצותיהם.
"והאבנים, על שמת בני ישראל הנה, שתים עשרה על שמתם; פתוחי חתם איש על שמו, לשנים עשר שבט" = 6842, שכולם כלולים באגודה אחת, בתוך גדר אותו ריבוע של זרת על זרת, כולנו ערבים זה לזה גם בפני ה'; ולך, וגם לי: [ירמ' כו,ב] "כה אמר י-הוה: עמד (עמוד) בחצר בית י-הוה, ודברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחות בית י-הוה, את כל הדברים אשר צויתיך לדבר אליהם. אל תגרע דבר". והדברים, דברי תוכחה המה, דברי מוסר הדורשים להפסיק ולתקן לאלתר את רוע מעשינו בדרכי צדקה ומשפט צדק, ומשם, להתהוות מסילה לגאולה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה