יום שלישי, 29 במרץ 2016

שמיני, עליה ד, נצח בשבוע

שמיני, עליה ד, נצח בשבוע. ויק' י,יג: "ואכלתם אתה (אותה) במקום  קדוש, כי חקך וחק בניך הוא מאשי י-הוה, כי כן צויתי (צוויתי)".
מזונות כל אדם קצובות לו כל שנה מראש; מזונות משרתי צבור בכלל וכהנים בפרט, נובעים מתרומות, קרבנות ונדבות (ומכל הקשור למערכת המסוי) שהצבור מביא אל המקדש, ומתוך כך, קדושה חלה על מזונותיהם לאורך כל הדרך. "ואכלתם אתה במקום קדוש, כי חקך וחק בניך הוא מאשי י-הוה, כי כן צויתי" = 2860, כי [ש"ב כב,כז] "עם נבר תתבר, ועם עקש תתפל" ולכל דבר (כל אדם, כל ארוע) מגיע יחס יחודי לו, אשר ישמש מפתח להביאו אל תכליתו, כנאמר: [יש' מח,יח] "לוא הקשבת למצותי, ויהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים"; והאדם יוצר בבחירותיו את גורלו, ובונה לעצמו את חומותיו ומחסומיו, ואף כשנראה שאין שום פתח יציאה, [יח' ח,ח] "ויאמר אלי, בן אדם: חתר נא בקיר, ואחתר בקיר, והנה פתח אחד"; כי (יואל ג,ה) "כל אשר יקרא בשם י-הוה ימלט, כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה", ומשם יתברכו גם כל יושבי תבל הנאמנים.
כי ה' צוה, "כי כן צויתי" (צוויתי) = 616, ועל כן [תהי' קח,ד] "אודך בעמים י-הוה, אזמרך בלאמים (בלאומים)", למען יוודע (מ"א י,כ) "לכל ממלכות" הארץ (ש"א כד,כ) "כי מלך תמלוך" (ש"ב ז,כב) "ואין אלהים זולתך"; אז ישובו בתשובה ויבקשו לנחול נחלה בברית התורה, ובזכות (יח' יד,כ) "יצילו נפשם, ואתה ה', (תהי' סט,כח) "בצדקתך", (ש"ב ז,כד) "היית להם לא-להים"(תהי' סט,לד) "כי שמע אל אביונים י-הוה", ואל כל מבקשו יענה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה