יום רביעי, 2 במרץ 2016

ויקהל, עליה ה, הוד בשבוע

ויקהל, עליה ה, הוד בשבוע. שמ' לז,ב: "ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב סביב".
ארון הברית בנוי עצי שטים, מוסתרים בתוך צפוי כפול של זהב, גם מבפנים, גם מבחוץ. עץ כולו רחמים; והרחמים שורים בין כתלי זהב, המשול למידת הדין. או תרצה לומר אשר "זר" נקוד קמץ, ואז הזרים, כל אומות העולם, בחינת זהב טהור המשול לדין קשה, אותו "זהב" = 17 אשר הוא גם "טוב" (כי הכל לטובה והכל טוב מאת ה'), סביב ארון ברית ה'; כאילו כל אומות העולם משגיחים על כך שישראל יקיים את יעודו להוביל את התיקון הנדרש ולהביא ישועה לעולם, ובאין ישראל עושה משימתו דוחקים אותו ולוחצים עליו ומצרים אותו עד שישוב בתשובה ויחזור למוטב בפעלו.


זה מעשה ארון הברית, אשר בתוכו לוחות הברית, גם השניות התקפות וגם שברי הראשונות שהכלים הרוחניים של ישראל לא השיגו: רחמי עץ בלבו, "ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב סביב" = 1750, להודיע את אזהרת הא-ל אשר אמר [תהי' פט,לג] "ופקדתי בשבט פשעם, ובנגעים עונם"; וידוע אשר בית דין של צדיקים יגזור על הארץ וגזרתם תתבצע משמים; אז יקום הצדיק אל מול השופטים, ירא מפני זהב הדינים אשר מעשי האדם מזמינים, ויטען: [איוב ו,כד] "הורוני, ואני אחריש; ומה שגיתי הבינו לי", כי הוא חפץ להביא את העולם לתשובה, ואל העולם ישועה; כי טענה נשמתו (ברא' כא,ל) "כי חפרתי את הבאר הזאת", כי באה לעולם הזה להצמיח ממנו חיים. בתום ובביטול, בענוה, יעמוד מול מידת הצדק הזוהרת, וישמע: [שה"ש ז,ז] "מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים", כי אין נחת רוח במרומים גדולה מזו הנגרמת מהשתקפות דרך ה', היא לעשות צדקה ומשפט, על פני הארץ. משלי אשאביאל להשכיל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה