יום שני, 21 במרץ 2016

צו, עליה ג, תפארת בשבוע

צו, עליה ג, תפארת בשבוע. ויק' ז,כז: "כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההוא מעמיה".
בשר בעלי חיים טהורים מסוגל לשמש מעין חומר גלם ליצירת הבשר שלך; הדם, מאידך, מובילה את הנפש, ואין מן הראוי שנפש החי יתערבב בנפש האדם. על כן, "כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההוא מעמיה" = 2824, וזה חוק הכלול בדרישת הא-ל מן האדם (דב' ה,כה) "ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם". הכל מידה כנגד מידה, והאדם בעצמו יוצר בבחירותיו את גורלו; ולעת צרה יפשפשו באורחות חייהם בכלל ובפרט, [הוש' ז,ב] "ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי, עתה סבבום מעלליהם, נגד פני היו". כי לא מה' הרעה, כי אם תולדת מעשי האדם עצמו.
כי החוק ניתן לאדם, ולכל מעשיו יש תגמול. כי "כל נפש אשר תאכל כל דם" = 1526 תקבל את עונשה כאילו נגלה אליו ה' [ברא' ל,כח] "ויאמר: נקבה שכרך עלי, ואתנה"; והאדם במעשיו נוקב שכרו, ואת גזרת האדם על עצמו יוציא אל הפועל ה'. כי יצרך הרע יפתה אותך לרעך, ואתה [מש' ו,כה] "אל תחמד יפיה בלבבך, ואל תקחך בעפעפיה"; [תהי' לז,כז] "סור מרע ועשה טוב, ושכן (ושכון) לעולם".
ויהי (ש"א כח,יח) "כאשר לא שמעת בקול י-הוה", "ונכרתה הנפש ההוא מעמיה" = 1298, כי רק [ש"א ב,ו] "י-הוה ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל" לפי מהות האדם, לפי מה שהוא עושה עם כל (דב' ד,מ) "אשר י-הוה א-להיך נתן לך כל הימים", עם כל הטוב (יח' לט,כא) "אשר שמתי בהם". רק הטיבו, השפיעו טוב, (דב' יב,ז) "ושמחתם בכל משלח ידכם". קומי נא, מלכה אבלה, החליפי בגדיך ללבנים והתבשמי בצדקות לאין מונה; קומי לישועתך; (שופ' ה,יב) "עורי עורי, דברי שיר".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה