יום שלישי, 22 במרץ 2016

צו, עליה ד, נצח בשבוע

צו, עליה ד, נצח בשבוע. ויק' ח,ג: "ואת כל העדה הקהל, אל פתח אהל מועד".
עוד שלב אחד קדימה בהקמת המשכן, המקדש אשר ישמש מרכז חיי האומה במדבר. יש את המבנה ואת כל כליו, אך כל זה אינו שוה אם אין את האדם: משה מתכונן למשוח את הכהנים אשר יעבדו בקודש לכפר על העם. "ואת כל העדה הקהל, אל פתח אהל מועד" = 1356 לצוות עליהם: (דב' יב,כח) "שמר (שמור) ושמעת" את כל התורה אשר נתתיך, לאמור: [תהי' ק,ב] "עבדו את י-הוה בשמחה, באו לפניו ברננה". כי כל ברכת ה' שמורה לחסיד אשר יבוא אליו מאהבה, (דב' כא,יז) "לתת לו פי שנים" מכל הטוב, בבחינת בן בכור; בבחינת חנה, האשה האהובה לבעלה. ויכירו ויודו באשר (מ"ב כ,יט) "טוב דבר י-הוה אשר דברת".
הכן את כל הנדרש למשיחת הכהנים, "ואת כל העדה הקהל" = 681 ויעמדו מול (שמ' מ,לא) "משה ואהרן ובניו", (ויק' יז,ד) "ואל פתח אהל מועד" תביאם; (ברא' מז,יז) "ויביאו את מקניהם", אתה ואני (יש' י,י) "כאשר מצאה ידי" נדבה לה', (שמ' כט,כח) "כי תרומה" מרוממת את המרים אותה לטוב, וכל הטוב לאדם מאת ה'. (שמ' יט,כ) "וירד י-הוה על הר סיני" (שמ' כד,יב) "להורתם" חוקים טובים ונאמנים (יש' ג,א) "כי הנה האדון י-הוה צבאו-ת" (יש' כו,ב) "שמר (שומר) אמנים (אמונים)" לכל אשר (מש' יט,טז) "שמר (שומר) מצוה".


כשתביא את העם "אל פתח אהל מועד" = 675, יבואו להבחין (ברא' א,ד) "בין האור ובין החשך", בין הקדוש התדיר לבין החול החולף, בין טוב לבין רע. ומתוך בחירתם בטוב, יקום מתוכם צדיק זכאי: (זכ' יג,ט) "הוא יקרא בשמי", (דה"ב יז,ה) "ויכן י-הוה את הממלכה בידו", (דה"ב יז,ה) "ויהי לו עשר וכבוד", (יש' יא,ד) "ושפט בצדק דלים". ואנכי אהיה לעזרך (יש' נא,טז) "ואשם (ואשים) דברי בפיך", (מ"ב יז,כב) "וילכו בני ישראל" בדרך ה', (דב' כד,יג) "ולך תהיה צדקה" כי נהגת (יהו' יד,ז) "כאשר עם לבבי", להמשיך ישועה (שופ' ז,טו) "אל מחנה ישראל".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה