יום שני, 14 במרץ 2016

ויקרא, עליה ג, תפארת בשבוע

ויקרא, עליה ג, תפארת בשבוע. ויק' ב,ח: "והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לי-הוה, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח".
אתה, האזרח, תביא את המנחה אשר תכין לפי הפירוט שבפסוקים לעיל, ותביא אותה לה'. רש"י ואונקלוס מדייקים את לשון ההוראה: "והקריבה" יחול על המביא את המנחה, "והגישה" יחול על הכהן. אולם, יש פשט אחר, לא פחות יפה לע"ד. אתה, האזרח, מביא את המנחה לה', רק לה', וזה ה' אשר כביכול מקריב-מקרב אותה אל הכהן, מביא אותה אליו כדי שהוא יהנה ממנה. הכהן מקבל את המנחה באהבה, ובפשטות יודע כי להנות הוא עצמו מן המנחה, כרוך בלהגיש אותה ראשית אל המזבח, להעלות ממנה לה'.
מנחה באה בנדבה, או שמצטרפת לקרבן אחר: "והבאת את המנחה, אשר יעשה מאלה, לי-הוה" = 1941, ובכל מעשה המנחה תודה על שלמות התיקון (התיקון בג' שלבים כאשר בתורת הבעש"ט: הכנעה, הבדלה, המתקה) המוזמן לך תמיד: [תהי' מ,ב] "קוה קויתי י-הוה; ויט אלי, וישמע שועתי": בשלב ההכנעה, אני שם את תקותי אך בה', בהבדלה הוא מטה אזנו אלי בפרט, והכל יומתק כי ישמע שועתי ויתן שאלתי. בתהליך הגדול, שלושת שלבים אלו, המסתכמים בהבאת המנחה לה', משולים לשלב ראשון, של התמסרות והכנעה.
   ואז, בשלב ההבדלה, "והקריבה אל הכהן" = 439, (דב' כ,ב) "ונגש הכהן" עצמו אליה; אשר כל מקריב, (מ"א יא,ג) "את לבו" הוא מקריב (יש' לב,יח) "בנוה שלום"(יח' כג,יח) "ותגל" בזאת ישועתו כי החלה, כי נענתה משמים בקשת לבו: (תהי' קיט,קנד) "ריבה ריבי", ואנוכי אשב בבית ה', לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.
כי תכלית כל הקרבנות לכפר, לזכך, לסגל את המלכות המתוקנת לבעלה שבשמים. האזרח שם את המנחה בידי ה', והחוק האלוהי שם אותה בידי הכהן, אשר יקבל אותה "והגישה אל המזבח" = 422 כמנדב אותה שנית, להתחנן לפני ה' כאמרו (תהי' ה,ג) "הקשיבה", (תהי' יב,ב) "הושיעה י-הוה", (דניאל ט,ד) "ואתודה", כי הכפרה דורשת גם הודאה וכן תשובה; (במ' ו,יא) "וכפר עליו", על מי שהביא את המנחה; (ויק' ט,ז) "וכפר בעדם", בעד כל העדה. כי חטא היחיד יכער את גורל הכלל וגם על הכלל תטיב כפרתו; כי (יש' מב,יב) "ישימו לי-הוה", והוא (ש"א כד,יט) "ישלמך טובה".


על כן: "והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לי-הוה, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח" = 2802, [במ' טו,כח] "וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה, לפני י-הוה לכפר עליו, ונסלח לו"; [שופ' ג,יח] "ויהי כאשר כלה להקריב את המנחה, וישלח את העם נשאי המנחה", לשלום ולשמחה, לעלות במעלות הקדושה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה