יום שלישי, 9 ביוני 2015

שלח לך, עליה ד, נצח בשבוע

שלח לך, עליה ד, נצח בשבוע. במ' יד,כח: "אמר אלהם: חי אני נאם י-הוה, אם לא כאשר דברתם באזני, כן אעשה לכם". 
רצוא ושוב, ומידה כנגד מידה, ככה הם סדרי עולם. ויש שמעשים טובים אשר יעשה האדם ימתיקו עליו את הדינים אשר המשיך על עצמו, והתשובה מחשיבה זדון לשוגג עד כדי עבירה למצוה. אך אם לא יכופר הפגם, [במ' טז,יב] "וישלח משה לקרא לדתן ואבירם בני אליאב, ויאמרו: לא נעלה" כי כח ההכחשה גובר עליהם ניזון מאנוכיות וגאוה, יצווה משה מפי א-ל: "אמר אלהם: חי אני נאם י-הוה, אם לא כאשר דברתם באזני, כן אעשה לכם" = 2358, והעונש משמים יגדל על מעשה האדם אשר עשה בעקבות עקשנותו, וזה שמחה לרשעים: [במ' לג,נו] "והיה, כאשר דמיתי לעשות להם, אעשה לכם". [ירמ' לז,ד] "וירמיהו בא ויצא בתוך העם, ולא נתנו אתו בית הכליא (הכלוא)", כי עד הרגע האחרון ישאיר ה' את פתחי התשובה פתוחים, וישלח את הצדיקים יודעי שמו לעורר אותך לתשובה, להפוך את הקללה לברכה: [יונה ג,ה] "ויאמינו אנשי נינוה בא-להים, ויקראו צום וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנם", ויהי כאילו נולדו מחדש ויהיו כתינוק שרק נולד לפני ה', [ברא' ל,כד] "ותקרא את שמו יוסף, לאמר: יסף י-הוה לי בן אחר"; [ברא' כא,ח] "ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק", כי הזדמנות חדשה יש בעולם לישועה, בידי צדיק תמים היוצא אל הארץ להשפיע טוב. (שמ' כח,א) "ואתה, הקרב אליך את אהרן אחיך, ואת בניו אתו", את הכהן בזכות, ואת כל שושלת הזוכים לכהונה מעצם התקשרותם עמו, ויכינו את עצמם לעבודת המקדש.
כי רק "כאשר דברתם באזני, כן אעשה לכם" = 1773, וזה עצם הסוד, כי לפעמים ישכח האדם את ערך והשפעת דיבוריו ומעשיו המכריעים את גורלו, ורק הוא יביא על עצמו טובה או רעה מאת ה', כי [תהי' כג,ג] "נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו", ורק [תהי' קיא,ז] "מעשי ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פקודיו"; ורק אהבת ה', אהבת הזולת ואהבת הגר תשמורנה על מידות הבורא בלב האדם, ויהיו (דה"ב לט,ז) "כתורת משה איש הא-להים" כולה, כי תהיינה האהבות הישרות והמתוקנות חרותות בלבך ומעשיך, והן ממש תשתקפנה בכל (ירמ' כו,ג) "אשר אנכי חשב לעשות להם", כדברי הא-להים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה