יום שבת, 27 ביוני 2015

בלק, עליה א, חסד בשבוע

בלק עליה א, חסד בשבוע. במ' כב,ח: "ויאמר אליהם: לינו פה הלילה, והשבתי אתכם דבר, כאשר ידבר י-הוה אלי; וישבו שרי מואב עם בלעם".
בלעם, בן-דוד של שבטי ישראל, הוא נביא לאומות העולם, אחוז ברע כנגד ישראל. ויודע הוא את האמת, ומכיר את עוונות הזולת עליהם לקטרג, ואת עתי הרצון לפורענות בהן לאחוז לעשות מבוקשו. ומי כמוהו יודע שהכל רק "בעזרת השם", שאין דבר שבידיו יעמוד כי אם תהיה לו לכך הסכמה משמים. יש בו אמונה ואף יראה, ומנסה הוא בכלל, כמו כל עורך-דין מנוסה בן ימינו, להטות אף לעוות את המשפט לטובת בא-כוחו.
מגיעים אליו שליחי בלק, לשכור את שירותיו, להרע לישראל. כפי שהוא עצמו יאמר בהמשך, ישראל הוא עם אשר לבדד ישכון. גם הוא בעצמו, הוא בלעם, בלי עם, בודד בעולם. והוא מבין שאיננו יכול להחליט בעצמו לגבי העם אשר בחר ה' להוריד באמצעותו את תורתו לעולם.
וכן, כך הוא משיב: "ויאמר אליהם: לינו פה הלילה" = 604, לרמוז שלושה דברים חשובים: ראשית כל, יזכיר את מכלול "אומות העולם" (כפי שמכונים כל הגוים בגמרא, סוכה נב,א) אליו הוא מחויב בשויון, אלא אם תהיה לו טובת הנאה משמעותית מטעם אחת מהן; שנית, היות ודוקא על ישראל מדובר, ירמוז את הכתוב (ברא' כו,כז) "מדוע באתם אלי", כי מה אוכל לעשות מלבד אשר יקום (דב' ט,כו)"ואתפלל אל י-הוה", וכך נדע אם ניתן לי רשות לעשות כמבוקשכם. לרבות, "לינו פה הלילה" = 261 , דהיינו (ברא' ו,יא) "לפני הא-להים" כי בכל אשר אעשה יהיה ברור כי (שמ' ח,טו) "אצבע א-להים הוא", ולא ממנו הכח. להרחיק כל ספק.
ממשיך להודיע אשר למחרת, "והשבתי אתכם דבר, כאשר ידבר י-הוה אלי" = 2194, ורק ה' [איוב יג,י] "הוכח יוכיח אתכם, אם בסתר פנים תשאון": בעמלו לקירוב לבבות אל האמת, הוא משתדל להבהיר אשר אין מה לשאת פנים, מה להתחפש, כי לא יהיה לכך תועלת, וה' יוכיח את מי שכך יעשה כפי שהוכיח את קין באמרו אליו (ברא' ד,ט) אי הבל אחיך. מסודותיו של נביא, אף שהוא דבוק בפורענות: תמיד צריך לקרב לבבות אל האמת, שהאנשים לא יחיו באשליות, אלא יבחרו, אם בטוב אם בהפכו, מתוך בחירה חופשית נבונה. רשע, דהיינו שוטה (אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אומרים חזל בסוטה ג,א), אך פועל בשטח בתבונה. ליתר פירוט, "והשבתי אתכם דבר" = 1390 אשר לא תוכלו להתווכח אליו כי מהא-להים יהיה, ואין בידי אדם לסתור את חוקי הא-ל, כאמרו [מש' ו,כח] "אם יהלך איש על גחלים, ורגליו לא תכוינה", שאין סיכוי להתנזר מהחוק האלוקי; ורק אשיב "כאשר ידבר י-הוה אלי" = 804, אשר הא-להים (תהי' קמו,ז) "עשה משפט", וכל אשר יבוא עליהם מתוך כך שהגיעו אליו, יגרום להם באופן כלשהו (דב' ד,לה) "לדעת כי הוי-ה הוא הא-להים, אין עוד".
אנחנו מדברים על ועידה של אירגון פשע מובהק (זקני מדין ומואב) עם המכשף הכי גדול בכל הדורות, רודף אך בצע. וה' מלא עולם ולית אתר פנוי מניה (שאין שום מקום מחוץ להשגחתו ית', כדברי התניא קדישא); וכן, תכלית המעמד לא תהיה שונה מתכלית כל אשר קורה בעולם, ואותה תכלית פנימית משותפת לכל היא הגבול העליון לתודעה הפרטית בעולם הזה. לשם מה ברא הבורא את עולמו? "וישבו שרי מואב עם בלעם" = 1135 רומז לתכלית הבריאה מאת הבורא, לבנות לו "דירה בתחתונים" כדברי האריז"ל, וגם הם ישבו שם אותו הלילה לקדש שם שמים בעל כרחם. ואתה, [מש' כג,יז] "אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת י-הוה כל היום", (דה"ב לה,יב) "ככתוב בספר משה" לטוב לך תמיד.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה