יום רביעי, 3 ביוני 2015

בהעלתך, עליה ה, הוד בשבוע

בהעלתך, עליה ה, הוד בשבוע. במ' י,לג: "ויסעו מהר י-הוה דרך שלשת ימים, וארון ברית י-הוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים, לתור להם מנוחה".
"ארון ברית י-הוה" = 895, הוא המשכה ובחינה של הגילוי אשר יתעורר מלמעלה, (שמ' ו,י) "וידבר י-הוה אל משה לאמר" (פסוק המופיע ע' פעמים בתורה, מתוכם, בפעם הס"ה כמנין שם אדנ-י, הוא משה המדבר אל ה'); הוא לבו של (במ' א,נג) "משכן העדות", (דב' יא,ו) "בקרב כל ישראל". "ויסעו מהר י-הוה דרך שלשת ימים, וארון ברית י-הוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים, לתור להם מנוחה" = 5247, להביאם אל תוך תודעה חדשה בה יגלו את עצמם כהו שהם בשמים, [ברא' ב,יט] "ויצר י-הוה א-להים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו; וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו", שנפש החיה באה על כל יצור בעקבות קביעת שמו ויעודו בידי האדם המתוקן.
ויקומו לפי סימן הענן, "ויסעו מהר י-הוה דרך שלשת ימים" = 1777: [ירמ' ז,כ] "הגידו זאת בבית יעקב, והשמיעוה ביהודה לאמר", כי (דב' יד,כט) "בכל מעשה ידך אשר תעשה", הייו (דה"א ה,כד) "אנשים גבורי חיל, אנשי שמות", הודו על החיים ואמרו (דה"ב יד,ו) "עודנו, הארץ לפנינו, כי דרשנו את י-הוה א-להינו". והעם נוסעים, "וארון ברית י-הוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים, לתור להם מנוחה = 3470, לראות את הנולד בראיה שמשפיעה על הנראה לתקנו, ולהודיעו למשכילים, שלא ייתבעו כלשון [ברא' יב,יט] "למה אמרת אחתי הוא, ואקח אתה לי לאשה? ועתה הנה אשתך, קח ולך": בשלב ההכנעה לא אמרת אמת, ועל כן לא נתקימה ההבדלה ביושר, וחשבתי לקחתה כשהיא באמת שלך; מתוך כך, אין המתקה כי אם בכריתה: קח ולך; ועוד יתגלגל הגלגל, [שופ' יג,ג] "וירא מלאך י-הוה אל האשה, ויאמר אליה: הנה נא, את עקרה ולא ילדת. והרית, וילדת בן", ושום כח בעולם לא יוכל למנוע את עת הישועה כי [זכ' ח,ז] "כה אמר י-הוה צבאו-ת: הנני מושיע את עמי מארץ מזרח, ומארץ מבוא השמש", בנפלאות גדולות וגלויות; ואפילו כל זאת אינו התכלית כי אם אשר יתקן בזאת האדם את לבבו ואת נשמתו, כי בסוף היום המסלול הזה יגמר, [קו' יב,ז] "וישב (וישוב) העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל הא-להים אשר נתנה", לשלום אשר עשתה.


@daniEl I. Ginerman

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה