יום ראשון, 28 ביוני 2015

בלק, עליה ב, גבורה בשבוע

בלק עליה ב, גבורה בשבוע. במ' כב,יח: "ויען בלעם, ויאמר אל עבדי בלק: אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבר את פי י-הוה א-להי, לעשות קטנה או גדולה".
לאחר הכישלון של המשלת הראשונה, יוצאת משלחת שניה מבלק בן ציפור אל בלעם, גדול המכשפים. הם חושבים, כמו שרוב השליטים היום נראה שחושבים, שכל העסק מתנהל כאן למטה, שהכל שאלה של כבוד ופיתיון וכספים ושליטה ארצית (גם רוב הנשלטים נראה שנכנעים לזה היום, ומקבלים על עצמם תיקרה של "נורמליות" הגיונית כביכול). בלעם יודע שלא כן, ובכל זאת חפץ בצע, יודע את האמת אבל משועבד לתאוות עושר וכבוד; והוא משחק כרוקד על לשון המאזנים: מחפש אישור מאת ה' להתרומם לכבוד והון גדול, על חשבון נפילת עם ישראל חלילה. מההתחלה הוא מצהיר בפניהם: "ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק" = 784 כדברי הנביא: (ישע' ג,יג) "נצב לריב י-הוה, ועמד לדין עמים", אשר בקרב האמתי, ה' נוכח ויפעל, ולהצלחת כל אשר ייעשה, נדרש אישור משמים. להבהרה יתירה, "ויען בלעם ויאמר" = 535 כדברי הנביא בשם ה': (ירמ' מט,יא) "עלי תבטחו", וכן כדברי שלמה: (קוה' יב,יד) "הא-להים יבא במשפט". כדי לגרום לכל שינוי משמעותי במצב הנתון על פני הארץ, התהליך מתחיל בתביעה כלפי שמים.
בוא נגיד, הוא אומר: אף "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב" = 342, רק על פי ה' זה יתפרש הן כרצונם (מ"ב ג,י) "לתת אותם בידי מואב" (דהיינו, חלילה, את ישראל), או שדוקא לכיוון הנגדי יחזק את ידי ישראל (דה"א כב,ז) "לבנות בית לשם י-הוה א-להי". כי מעצם השכרת שירותי המכשף במחיר "מלא ביתו כסף וזהב" = 669, יפתחו מסילה אשר אינם חפצים לפתוח, (עזרא נו,טז) "וידעו כי מאת א-להינו" נגזר אשר "עם ישראל חי", ואין מנוס בידיהם להפוך את גזרת הבורא, אם לא שבני ישראל בעצמם יביאו חו"ש את הפורענות על עצמם.
"לא אוכל לעבר את פי י-הוה א-להי" = 953, הוא אומר, לומר שכל מה שבידיו זה לקיים את הנאמר [תהי' לז,ה] "גול על־יהוה דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה", היות והמצב, בעומק פנימיותו, הוא (זכר' ב,יג) "כי י-הוה צבאו-ת שלחני" גם לזאת, ובהיעדר אותה שליחות, כלום יפעל בידו. הוא מאוד ירא לגורל כוחותיו אם יחרוג מהרשות שבידיו להשתמש בהם; יודע הוא כי אם יסתה "לעשות קטנה או גדולה" = 1025 , באותו ערך יקרה אשר (שופ' טז,יז) "וחליתי והייתי ככל האדם". כי גם "קטנה או גדולה" = 219 תיעשה באמת (מ"ב יג,טז) "על ידי המלך" ואם לאו לא תצלח, ויודע בלעם אשר תכלית כל נבואתו לאומות העולם תהיה אשר (תהי' קח,ד) "אודך בעמים י-הוה"; שגם ואף מתוך זממו להרע, סוף הטוב להתקיים.


 כפי שנראה בהמשך, לאן שהאדם מבקש ללכת, לשם מובילים אותו משמים. בלעם יעתר לבקשת שגרירי בלק ללכת עמם, רק שיעשה זאת בשליחותו של בורא עולם. עד הרגע האחרון ייראה כאילו בשביל בלק הוא פועל, אלא שרק את אשר ה' ישים בפיו יאמר ויצליח לעשות. הכל היה בידי ישראל, הכל לטובת ישראל. אם רק לא פרצנו אנחנו בעצמנו את הגדר (אז, ובימינו אנו), לא משנה איזה כוחות מופעלים עלינו מבחוץ, במה מאיימים עלינו, כי נועם ה' א-להינו עלינו, וזה אומר שבשקיפות מעשה ידינו כוננה עלינו, אף מעשה ידינו כוננהו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה