יום שבת, 13 ביוני 2015

קורח, עליה א, חסד בשבוע

קרח עליה א, חסד בשבוע. במ' טז,ד: "וישמע משה, ויפל על פניו".
אם לא היה מספיק כל מה שקרה לאחרונה עם המרגלים, ועם מרים הנביאה, ועם קברות התאוה ואף במעשה העגל, לפתע גם קנאה לשררה מתעוררת במחנה ישראל. קורח בן יצהר, הגביר העשיר משבט לוי ממשפחת הקהתי, רוצה לעצמו כהונה, ומארגן מהפכה במשה ואהרן גם יחד. וישמע משה, ויפל על פניו.
משה הוא איש ענו מכל אדם, עליו מעיד הקב"ה שפה אל פה ידבר בו, בגלוי פנים. מורדים עליו, ומשה מרגיש עיף: כל הזמן נאלץ להציל את ישראל מהנזק שהם גורמים לעצמם.
מה שמע משה? משה רואה את הנולד, ומתירא על גורל העם. "וישמע משה" = 771: [תהילים ב,ה] "אז ידבר אלימו באפו, ובחרונו יבהלמו", חו"ח. עוד פעם חרון אף, עוד פעם להיאבק להמתיק דינים קשים כדי לחלום על בנייה מחודשת של חיים ראוים לשלום. על כן, ישלים את הפסוק "ויפל על פניו" = 372, זה (ברא' ה,ז) "שבע" אשר יפול צדיק וקם; על אחת כמה וכמה כן יקום לתחיה עם שלם.
אך מתוך ענותנותו, הוא רק יוכל לשמש צינור לתיקון משמים: "וישמע משה ויפל על פניו" = 1143, ויתחנן בלחש לפני בוראו: [תהי' קיט,קלה] "פניך האר בעבדך ולמדני את־חקיך". המרה מושלמת, לפחות ביוזמתו, של דינים בחסדים. רק במחיר למחול על כבודו, ומתוך העלבון הנראה, לעסוק באמת בלהמתיק את דינם של המורדים.
כזו, הדוגמא לקחת כל אחד ואחת אל הלב, מאת העניו באדם, ביום התגלמות החסד לכל השבוע.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה