יום שבת, 9 באפריל 2016

מצורע, עליה א, חסד בשבוע

מצורע, עליה א, חסד בשבוע. ויק' יד,יא: "והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר (המיטהר) ואתם (ואותם), לפני י-הוה, פתח אהל מועד".
מחלת המצורע היא משורש רוחני: לשון הרע מחשיך את הנשמה, ותרופת אשר לקה בה עובר דרך תהליך של כפרה לנשמתו. "והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם, לפני י-הוה, פתח אהל מועד" = 2737, כי אם לא יכופר העוון, [ירמ' כא,יד] "ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם, נאם י-הוה; והצתי אש ביערה, ואכלה כל סביביה". ומאידך, אפשר לחזור בתשובה שלמה ולכפר, וישוב אליך הרחמן לאמור: (יח' ב,ו) "אתה יושב. מדבריהם אל תירא, ומפניהם אל תחת", כי שבת עד ה' א-להיך.
וכל הכפרה תיעשה "לפני י-הוה, פתח אהל מועד" = 840 , המקום התודעתי בו צוויתי (שמ' יד,טו) "דבר אל בני ישראל"; (דב' יג,יט) "כי תשמע" (תהי' לח,טו) "תוכחות" ודברי א-להים חיים (דב' יז,יט) "לעשתם" דוקא. כי (במ' לג,ד) "עשה י-הוה שפטים" בארץ מצרים, אף (ירמ' מג,יב) "בבתי אלהי מצרים", ובכל הדרך עד ארץ ישראל (יהו' יג,לב) "מעבר לירדן יריחו", (יח' כ,מא) "בהוציאי אתכם מן העמים" לקדש וליחד אותכם. כי (יש' כה,ט) "הנה א-להינו זה, קוינו לו ויושיענו". ויקום התם (מ"ב א,יג) "ויתחנן אליו וידבר אליו", ויודה על אשר (דה"א כט,יב) "ואתה מושל בכל". וכן, כאשר (מ"ב ב,טו) "נחה רוח אליהו על אלישע", כן תחון עלינו זכות אבותינו הצדיקים ותתגלה אל עבדיך השפלים בהבטחות אשר הבטחת את ההרים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה