יום שני, 18 באפריל 2016

אחרי מות, עליה ג, תפארת בשבוע

אחרי מות, עליה ג, תפארת בשבוע. ויק' טז,ל: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם, לפני י-הוה תטהרו".
יהיה "ביום הזה" = 75: (ברא' יד,יח) "כהן", איש אשר נקדש לא-להים, יכפר עליך; "מכל חטאתיכם" = 578 יטהר אתכם בחיבור כוונת לבו ומעשה ידיו, (שמ' כא,יט) "ורפא ירפא" כל כאב וכל חולי. "לפני י-הוה תטהרו" = 816, לפני ה' (ויק' טז,טז) "השכן (השוכן) אתם" רואה ואינו נראה לעיניים טמאות; ולעת הטהרה, (שמ' לד,לה) "וראו בני ישראל" כי הכל השתנה לפתע, כל הטמא הפך לבן טהור כבסופת שלג המלבינה ומאירה את כל הנוף באור אחר, (שמ' לו,ו) "ויעבירו קול במחנה לאמר" (במ' לב,לב) "נחנו נעבר חלוצים לפני י-הוה". היכונו, (יח' יח,לא) "ועשו לכם לב חדש", כי עתה "תטהרו" = 620, תהיו בחינת (אסתר ב,יז) "כתר" מלכות, (ברא' כה,כז) "איש שדה" (שדה בחינת מלכות, והאיש עובד את האדמה ומולך עליה) הקם (שמ' יח,טו) "לדרש א-להים" (תהי' עח,לז) "בבריתו", לשקף הנהגת רחמים גלויה על כל עולם לאחר (ויק' יג,לה) "טהרתו".
זה הניגון וזה הריקוד של תיקון העולם. שרי עשרות ושרי חמשים ושרי מאות ושרי אלפים, המאגדים קמצים קמצים לחברם לצורה העליונה; עד אשר שרי עולם עולים לירושלם, והכהן מקבל את השליחות שנשתלשלה לידיו מכל יושבי תבל. והסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ומעת הטהרה ייפקחו עיניכם, וכדוגמת מלאכי א-להים תעלו ותרדו בו לשלום. "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם, לפני י-הוה תטהרו" = 2684; כי בשלושה שלבים תפעל מעתה ישועתך, כנאמר: [ברא' ל,כב] "ויזכר א-להים את רחל, וישמע אליה א-להים, ויפתח את רחמה"; זכירה (בחינת הכנעה), שה' מאיר עליך, שאור ה' נקלט עכשיו בקרבך מכיון שנטהרת והסתגלת אליו; ואז השמיעה, היא הקשבה (בחינת הבדלה עצמית), שמכיון שאתה התחברת למרום, החיבור מתגלה גם מלמעלה עדיך; ובאלו התנאים, יפתח א-להים את רחמך (בחינת המתקה) ותוכל להרות מהאור העליון להניב פרי טוב בעולם הזה. הכנעה; הבדלה; המתקת הכל. והשלב הרביעי הוא החרות: [מש' ז,ב] "שמר (שמור) מצותי וחיה, ותורתי כאישון עיניך"; גם שמירת המצוה וגם החיים נאמרים בלשון פקודה, והפקודה הראשונה פותחת את השער לביצוע הפקודה השניה, פקודת החיים השלמים; ולאורך כל הדרך, תהיה התורה "כאישון עיניך" = 547, שדרכה תראה ותבחן ותבין כל עולם, והיא ניתנה לך (ירמ' לח,ח) "מבית המלך" לראות תמיד (מ"א ח,יד) "את פניו", להאיר אל (יש' כו,טו) "כל קצוי ארץ", לתקן בטוב (דה"ב ו,ל) "את לבב בני האדם". חזון אשאביאל, ואל יתמה לעיניך ואל ייראה לך שאי אפשר, הרי לימד אותנו הבעש"ט הקדוש (תולדות אהרן יוסף עמ' ס"ו): במקום שמחשבתו של האדם, שם הוא כולו .עכ"ל, ובאתי רק להציע על מה תחשוב לטוב לך בעולמך תמיד.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה