יום שלישי, 26 באפריל 2016

מהקריאה לפסח, יום ה, הוד בחג

מהקריאה לפסח, יום ה, הוד בחג. שמ' לד,ח: "וימהר משה, ויקד ארצה וישתחו".
אל מול האמת, אל מול המשימה בה נועדת להשפיע טוב לעולמך, לא רק שאין מה להתעכב או להתמהמה, אלא שכל ההפך הוא הנכון: "וימהר משה, ויקד ארצה וישתחו" = 1752, ובכח אותה דבקות נאמנה לדבר הבורא ית', [ויק' כג,מד] "וידבר משה את מעדי י-הוה אל בני ישראל", עליהם מצווים כולנו כנאמר: (דב' ו,ג) "ושמרת לעשות".
זו ההתנהגות אשר תצביע על רבי, על מנהיג ראוי להוביל מהלכים של גאולה: יזדרז לצווי השעה, "ויקד ארצה וישתחו" = 1146, לאמור [תהי' לא,כב] "ברוך י-הוה, כי הפליא חסדו לי בעיר מצור", שרחם (ירמ' מד,יג) "על היושבים בארץ מצרים", ובא (שמ' ו,כז) "להוציא את בני ישראל" מעבדות לחרות ונתן להם (מש' ו,כג) "תוכחות מוסר"(יהו' ו,כ) "ויריעו העם תרועה גדולה". (יח' כח,כה) "ונקדשתי בם לעיני הגוים"; וכדוגמת גאולת מצרים לעם ישראל, כן בעולם (יח' לח,טז) "באחרית הימים תהיה". כי (מלא' א,ב) "אהבתי אתכם, אמר י-הוה".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה