יום ראשון, 10 באפריל 2016

מצורע, עליה ב, גבורה בשבוע

מצורע, עליה ב, גבורה בשבוע. ויק' יד,כ: "והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה, וכפר עליו הכהן, וטהר".
גם עולה -הקרבן הנשרף כליל על המזבח- וגם מנחה מן הצומח, הם בדרך של הטמא להטהר. "והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה, וכפר עליו הכהן, וטהר" = 2011. [תהי' קמד,טו] "אשרי העם שככה לו, אשרי העם שי-הוה א-להיו", כי יש פתחי תשובה וכפרה, וכבר [דה"ב א,ז] "בלילה ההוא נראה א-להים לשלמה, ויאמר לו: שאל מה אתן לך".
"והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה" = 1289, כדי לכפר ולהמתיק את הדינים מאת ה', אשר כאילו אומר [איוב ל,כו] "כי טוב קויתי ויבא רע, ואיחלה לאור ויבא אפל" בפגום האדם את דרכו, ובכל זאת, ברחמיו הגדולים, (שמ' יג,כב) לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה" להאיר לאדם את דרך התשובה ותיקון המלכות, כי כנודע [מש' כט,יד] "מלך שופט באמת דלים, כסאו לעד יכון". [ירמ' י,ו] "מאין כמוך, י-הוה, גדול אתה וגדול שמך בגבורה". "וכפר עליו הכהן, וטהר" = 722, וידבק בה' כלמור שיקפיד (דב' ח,ו) "ללכת בדרכיו", והוא תמיד (יש' מ,יג) "עצתו יודיענו".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה