יום שבת, 2 באפריל 2016

תזריע, עליה א, חסד בשבוע

תזריע, עליה א, חסד בשבוע. ויק' יב,ג: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו".
כי יוולד לבית יהודי בן זכר, יקבלו אותו לברכה ויטפחו אותו, "וביום השמיני, ימול בשר ערלתו" = 1773 כצווי ה'; כי בעולם הזה הטוב בא מעורבב ברע וטעון הבדלה, כריתה בלשון מילה לפני ה', אשר [תהי' קיא,ז] "מעשי ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פקודיו", ובכן, [תהי' כג,ג] "נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו".
כי זו דרך הקדושה, המבקשת להיבדל מהטומאה ולהחל השפעתה על כל החול הבר-חלוף. כי "ימול בשר ערלתו" = 1294, (שמ' לג,ז) "ומשה יקח את האהל, ונטה לו מחוץ למחנה" לבל יהפוך לדבר קליל בעיני העם; (דב' ו,ב) "למען תירא את י-הוה א-להיך" והיית תמיד נאמן לתורתו.
כי לאחר שיכרות בשר "ערלתו" = 706 יכנס לכלל הקרואים (ברא' ו,ד) "אנשי השם" (יהו' יז,יב) "בארץ הזאת", (במ' כה,ז) "ויקם מתוך העדה" להודות על (יש' סג,ז) "כל אשר גמלנו י-הוה" מעודנו, כי יהיה (מש' טז,כ) "משכיל על דבר" הישועה, (תהי' עא,יט) "וצדקתך א-להים" עומדת תמיד מול עיניו, לשיר בשמחה בכל עת (תהי' קלז,ג) "משיר ציון", להביא את המקדש לשלמותו עלי אדמות.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה