יום שני, 4 באפריל 2016

תזריע, עליה ג, תפארת בשבוע

תזריע, עליה ג, תפארת בשבוע. ויק' יג,יח: "ובשר כי יהיה בו בערו שחין, ונרפא".
גם הופעת השחין (פגיעה דלקתית בבשר מחמת מכות שקבל או מחמת כויה באש, והבשר חם) באה ממקור רוחני, להצביע על פגם ולדרוש תיקונו. וכשהתיקון נעשה, "ובשר כי יהיה בו בערו שחין, ונרפא" = 1559 זה עת שמחת כל העולמות, ושערי השפע נפתחים בשמים אל האדם המטהר את כליו, [דה"א יב,כג] "כי לעת יום ביום יבאו על דויד לעזרו, עד למחנה גדול כמחנה א-להים", והנחשב לדל וחסר אונים יאזור כח (ברא' לא,יז) "וישא את בניו ואת נשיו" ואת כל אשר לו בכבוד מלכות עד אשר לא יצטרך אפילו להשתדל לפרנסתו (ברא' מג,כו) "ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה", כי ביתו כדוגמת מקדש ממש והכל בדרך פלא (שמ' כו,יד) "ומכסה ערת תחשים" מעליו (מאותם תחשים שנבראו בששת ימי בראשית אך לבניית המשכן, ולא היו שוב כמוהם לעולם), ואתה תהיה רק שמח במעשה ידיך (דב' כח,סז) "וממראה עיניך אשר תראה". וכשם שאתה אדון הארץ, תקפיד עוד ועוד להתפלל אל מלך מלכי המלכים בלשון (ש"א א,יח) "תמצא שפחתך חן בעיניך", מתוך ענוה והכנעה וביטול, ובתיקון השכינה על ידך תתרומם לתבונה להתענג בראות תמיד (ש"ב יב,כא) "מה הדבר הזה אשר עשיתה": שהמעשה הטוב ממשיך רפואה לכל העולם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה