יום שבת, 16 באפריל 2016

אחרי מות, עליה א, חסד בשבוע

אחרי מות, עליה א, חסד בשבוע. ויק' טז,יז: "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו, וכפר בעדו ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל".
הכהן יכפר על כל העם, בשליחות כל העם יכנס אל הקודש, ורק הוא, בכח השליחות הכללית, יכול להיכנס לקודש להיטיב עם כולם ולצאת בלי פגע. כדוגמת הנבואה, כדוגמת המלוכה, גם הכפרה המתבצעת בהיכל הפנימי המכונה קודש במקדש, היא ענין הכלל המתבצע בידי אדם יחיד, ועל כתפיו הכפרה של כולם. "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו" = 1638. כי כך גם במזון, אשר [תהי' קד,כא] "הכפירים שאגים לטרף, ולבקש מאל אכלם" כי אף שאגתם תיחשב לתפלה, וכן לאדם כי [מש' יב,יד] "מפרי פי איש ישבע טוב, וגמול ידי אדם ישוב (ישיב) לו" ה', וההשגחה העליונה לא תסור מעליך דוקא (יהו' כד,כב) "כי אתם בחרתם לכם את י-הוה", וזה הופך אותך להיות (דה"א יז,כא) "גוי אחד בארץ אשר הלך הא-להים לפדות לו עם", והנך הולך בנאמנות בדרך אבותיך להקים אות וסימן (כדוגמת הדם על המשקוף במכת בכורות, ועוד הרבה), (מש' יז,ו) "ותפארת בנים אבותם".
וכפר "בעדו ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל" = 1390, וכפרתו תחול על כל האוחזים באמונה ובשליחותו, אשר אינם בין [איוב כב,יז] "האמרים לא-ל סור ממנו, ומה יפעל שד-י למו"; כי [מש' ו,כח] "אם יהלך איש על הגחלים, ורגליו לא תכוינה" ידע (ש"א יז,מז) "כי לא בחרב ובחנית יהושיע י-הוה, כי לי-הוה המלחמה" מלכתחילה; וכאמרו (במ' כב,ח) "והשבתי אתכם דבר", אף כפל כפליים, לפי מידות האדם והדרכים בהן יבחר ללכת כל ימיו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה