יום שבת, 30 באפריל 2016

קדושים, עליה א, חסד בשבוע

קדושים, עליה א, חסד בשבוע. ויק' יט,יא: "לא תגנבו, ולא תכחשו, ולא תשקרו, איש בעמיתו".
ויאמרו מה שיאמרו התועים, כל עיקר עבודת הגאולה מתקיים בהתנהלות האדם עם רעהו, בהוצאתו מן הכח אל הפועל את כל הרשום בצלם הא-להים אשר בו. על כן, "לא תגנבו, ולא תכחשו, ולא תשקרו, איש בעמיתו" = 3145, כי זו הדרך להמשיך אלוהות לעולם, וידוע אשר [ירמ' לג,כה] "כה אמר י-הוה: אם לא בריתי יומם ולילה, חקות שמים וארץ לא שמתי"; ואם האחד או הרבים יסטו מן הדרך הישרה לעשות עוול, יקום הצדיק הרואה את הנולד, [יח' לג,ג] "וראה את החרב באה על הארץ, ותקע בשופר, והזהיר את העם".
ואלו הכללים הראשונים, לנהוג "איש בעמיתו" = 839, בהם לבנות (מ"א ח,י) "את בית י-הוה" כרוח רווחת על כל העדה, בה (מלא' ג,כ) "שמש צדקה" זורחת ומאירה את הלבבות (זכ' ח,יט) "והאמת והשלום" מתקיימים בחיי כל; (יש' יב,ג) "ושאבתם מים", הם כל החסדים היורדים אליכם מן השמים, ויהי (איוב מב,ט) "כאשר דבר אליהם י-הוה", (רות ב,ב) "אשר אמצא חן בעיניו" וכל טוב לבב (מש' יח,כ) "תשבע בטנו" בטוב ה', ללכת בשמחה (נחמ' ד,ט) "איש אל מלאכתו" בתיקון העולם, (תהי' צב,ב) "ולזמר לשמך עליון".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה