יום שישי, 8 באפריל 2016

תזריע, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

תזריע, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. ויק' יג,נח: "והבגד, או השתי, או הערב, או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע, וכבס שנית וטהר".
קודם כל, סור מרע; ואז, תסתגל באמת לעשות טוב. לפני הכביסה הראשונה, תהיה עוד בבחינת נגוע; אך לאחר הכביסה השניה הבאה לטהר את אשר כבר נקי, אין מנוס לכלי מלקבל את האור: "והבגד, או השתי, או הערב, או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע, וכבס שנית וטהר" = 3954, ולא משנה לאן תברח או כמה שתרצה להתחמק: [ש"א יט,כא] "ויגדו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה, ויסף שאול וישלח מלאכים שלשים, ויתנבאו גם המה".
כי לאחר רק כביסה אחת, כשרק התחלת להוריד מעליך את כל מה שרשם עולם של שקר על בשרך, אתה עדין בסכנה: "והבגד, או השתי, או הערב, או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע" = 2886, כפי שראה, [ברא' לג,יג] "ויאמר אליו: אדני ידע כי הילדים רכים, והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצאן", ועוד צריך להקריב את האליל הכי פנימי בתוכך, ולהתקבל תחת כנפי שכינה: [ויק' ח,כב] "ויקרב את האיל השני איל המלאים (המילואים), ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל", ורק אז תוכל ליטול חלק במנין הפקודים על ידי ה' באמרו: [ויק' כב,לא] "ושמרתם מצותי ועשיתם אתם, אני י-הוה". ואז תגלה, לפתע, שהמציאות מתנהגת אחרת מאיך שהורגלת; וברחמי שמים, ידיך מתארכות להשפיע בעולמך, עד כדי אשר גם הבלתי סביר לגמרי יתבקש בפיך ויהי: [שופ' ו,לט] "ויאמר גדעון אל הא-להים: אל יחר אפך בי, ואדברה אך הפעם. אנסה נא רק הפעם: בגזה יהי נא חרב (חורב) אל הגזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל". ולא במפתיע, בקשתך תתקבל. [יש' כח,יד] "לכן שמעו דבר י-הוה, אנשי לצון, משלי העם הזה אשר בירושלם": יקום האדם הישר החפץ מישרים, "וכבס שנית, וטהר" = 1068. ובזכות ישרים, (ויק' כו,יז) "ונתתי פני בכם" (ברא' מד,י) "ואתם תהיו נקים". (ברא' כד,כא) "והאיש משתאה", כי החוק האלוהי, האמת, תורת הטוב, אשר היה עסקו של מעטים הנראים מסכנים תחת השלטון הישן יתגלו לאט לאט לעיני כל כעליית החמה על פני הרקיע; (מיכה ה,ג) "כי עתה יגדל עד אפסי ארץ", שאפילו הקטנים שבעם, הפשוטים אשר אינם משכילים, יראו בעיניהם אשר טוב דרך ה' לעשות צדקה ומשפט. (תהי' פו,ו) "בקול תחנונותי" (תהי' קד,יג) "תשבע הארץ". דרכי ישועת אשאביאל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה