יום שלישי, 19 באפריל 2016

אחרי מות, עליה ד, נצח בשבוע

אחרי מות, עליה ד, נצח בשבוע. ויק' יז,ב: "דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת אליהם: זה הדבר אשר צוה י-הוה לאמר".
תיקון הכלל, כדי להיעשות ללא תקלה וללא פגם, צריך להשתלשל בסדר פיקוד נכון. ה' ידבר אל משה, לצוות עליו: "דבר אל אהרן, ואל בניו, ואל כל בני ישראל; ואמרת אליהם: זה הדבר אשר צוה י-הוה לאמר" = 3143. ומאז, דרגות הפיקוד ישמשו גם לערבות, לאחריות, כי לפי הדרך אשר יורה המפקד, הדרך בה החיל ילך. כמו האמא הדואגת וערבה לבניה, כך המנהיג, המלך, המוביל, ידאג לחניכיו. כי [ירמ' לא,יד] "כה אמר י-הוה: קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו", כי נראה כאילו ח"ו כבה אורם; ויקום הכהן לכפר והמלך לתקן את המעוות והרבי להורות לקחים וסייגים, וירננו להתעלות ולהתקבל בפני אדון כל [תהי' קכג,א] "שיר המעלות: אליך נשאתי את עיני, הישבי בשמים"; ולאחר סטיות וגלויות ותיקונים, האמת תזהר, [דב' יג,יב] "וכל ישראל ישמעו ויראון, ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך". ומובטח תגמול מן השמים לאמונה התמימה, לזה שיתעקש האדם להיות ישר, לכך שאם יפול, גם יצבור אומץ ויקום. [איוב מב,טו] "ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ, ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם". יופי וצדק נפגשו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה