יום שישי, 25 בספטמבר 2015

האזינו, דברי נבואה להפטיר

האזינו, דברי נבואה להפטיר. ש"ב כב,נ: "על כן אודך י-הוה בגוים, ולשמך אזמר".
כאשר אני מתבונן בעולם שלי, בחיי, מתוך שכל ישר, אין מנוס מלגלות כמה נסים גלוים קורים לי כל יום, כמה גדולים הרחמים הממתיקים את הדין על סטיותי מן האמת, כמה קרוב אלי הבורא ית' בהשגחתו המופלאה עלי. ברם, אני מבין שכל זה אינו כי אם למען אתקן מה שבידיי לתקן; בדיוק כמו שבאה "יציאת מצרים" = 891 לא על זכות קיימת, אלא למען נעמוד לפאתי הר סיני ונומר "נעשה ונשמע". מתוך התיקון ההוא, נפתח לנו תיקון גדול ונפלא בנוכח: "על כן אודך י-הוה בגוים, ולשמך אזמר" = 932, ואפרסם אשר (תהי' פו,ז) "אקראך כי תענני": אגש לומר נעשה ונשמע לא על מנת לקבל שכר, כי עוד מקודם הוצאתני ממצרים, אלא בטהרה אומר ואקבל את התורה בלב שלם. כי אתה עונה לי, מתחבר אלי, מזין אותי ומרפא אותי, על כן אני אקראך, אני אתפלל לה', וכל תפלתי אומרת הודיה על הקיים, והיא בחינת מחשבה המובילה אותי אל דרכי הא-להים: [תהי' קיט,ב] "ברוך אתה י-הוה, למדני חקיך", כי תודעה מתוקנת תראה את כל ההויה מחוברת לשורשה הטוב, ותכלית הטוב יהיה גלוי לעיני נפש האדם. ומחשבת האדם היא נשמת כל אשר ידבר (מ"ב יג,יב) "וכל אשר עשה", וגלוי יהיה בכל אורחותיו (שמ' כ,יז) "אשר שם הא-להים", בתוכו, בקרבו, בנוכח. (ש"א כג,כג) "והלכתי אתכם", עם כל האנשים והגוים אשר יטו אוזן, (הוש' ג,ה) "ובקשו את י-הוה א-להיהם" בעוד מודים בלב שבור על אשר (איכה ג,מב) "נחנו פשענו ומרינו", (ש"א א,יט) "וישתחוו לפני י-הוה". אז (שמ' ט,ה) "יעשה י-הוה הדבר הזה בארץ", (מש' כג,יח) "ותקותך" לא תשוב ריקם. כי זה שהיית אמיץ להודות לה' בגוים, ועשית זאת מתוך זמר, שנהדרת ועטרת את דבר ה' בכל יופיו לאמור (ירמ' מו,יד) "הגידו במצרים והשמיעו במגדול", והפיצו לכל החפץ לשמוע, כי עת (יח' טו,ג) "לעשות למלאכה" כל אחד בכליו (דה"ב כט,כו) "והכהנים בחצצרות"; זה שבשמחה עשית טוב מתוך אהבתך לטוב, זה יפתח שערי ישועה, ותראה נפלאות בחלקך. ברוך (תהי נט,יז) "חסדך, כי היית משגב לי". "ולשמך אזמר" = 644, בנפש זכה, למען אהיה איש אשר [דב' לב,יב] "י-הוה בדד ינחנו, ואין עמו אל נכר". (ירמ' מ,י) "הנני ישב במצפה", (שמ' לח,ח) "פתח אהל מועד". (שמ' לב,ל) "ועתה, אעלה אל י-הוה", (יואל ב,יג) "הוא ארך אפים ורב חסד", זן ומפרנס (שמ' לד,טו) "ליושב הארץ" בכל יום תמיד; ואתפלל לישועה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה