יום שני, 28 בספטמבר 2015

וזאת הברכה, עליה ג, תפארת בשבוע

וזאת הברכה, עליה ג, תפארת בשבוע. דב' לג,יד: "וממגד תבואת שמש, וממגד גרש ירחים".
משה מברך את שבט יוסף לישובו על אדמתו, וכל ברכה שלו מגדירה בפנימיותה גם סיג, ותיקון, ואתגר, ומצביעה על כוחותיו של המתברך והסכנות איתן יצטרך להתמודד. "ממגד" לשון מגדים; לדברי הרמב"ן, לשון מתק ומעדנים. ולא יחסר מזה בנחלת יוסף, אדמה מבורכת המפיקה מעדנים מתוך כך שהשמש מבשלת את הפירות והתבואה, ועוד מעדנים שהם ירקות ופירות אדמה אשר הירח מבשלת אותן מחודש לחודש ומרבה פרי טוב באופן תדיר.
מה תפקיד כל העושר הזה, כל הברכה הנדיבה החלה על אדמת יוסף? "וממגד תבואת שמש, וממגד גרש ירחים" = 2406, שהכל מוכן מצד הגשמיות, מצד הפרנסה, ואם תפקח עיניך תגלה אשר ברבד העליון של החיים, בחיי הרוח והשכל המתענג באמת, הכל מזומן לידיך כדברי הנביא: [עמוס ב,יא] "ואקים מבניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזרים; האף אין זאת בני ישראל?, נאם י-הוה". כל הכלים בידיך כדי לחזק את בטחונך (וזה ממש רחמים גדולים, כי ממילא מצווה אתה לבטוח אך בה' בכל אורחותיך), שלא תמצא את עצמך נוטל כלים להיאבק מתוך אשליות שוא על מה שבכלל נתון בידיך, (שמ' לד,יב) "פן תכרת ברית ליושב הארץ" כאילו רשות ממנו אתה צריך כדי לשבת בביתך ולהצמיח את אדמתך, שמא מתוך חולשה תודעתית תיכנע לאויב אשר ה' ישים לפניך לנסות את אמונתך ובטחונך אך בו; כי הוא ית' משגיח על כל ברואיו (דה"א כח,ט) "וכל יצר מחשבות מבין: אם תדרשנו, ימצא לך". אם רק תיישר את האופן בו אתה רואה את עצמך ואת עולמך, אז יהיו לך תמיד "תבואת שמש" = 1449 (יש' ח,יח) "לאתות ולמופתים", וכן "גרש ירחים" = 771 (ברא' א,כב) "לאמר פרו ורבו" על אדמתכם, ותעשו את הישר (ש"א א,יב) "להתפלל לפני י-הוה" לכל צרכיכם, כי זו הברכה השרויה עליך כל הימים אם רק תפתח אליה את לבך ותקדיש את עצמך להמתיק ולתקן בטוב את עולמך, להיות ממלכת כהנים לבריאה כולה, להביא מתוך שלום את הבריאה לשלמותה ולספר תמיד אשר בכל מצב (איוב טז,יב) "שלו הייתי", כי רק בה' בטחתי כל הימים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה