יום שישי, 30 באוקטובר 2015

וירא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

וירא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. ברא' כב,יח: "והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקלי".
אברהם מקבל ברכה הנוגעת לכולנו, לכל ימות עולם. עקב העקדה, מעשה גבורה והתמסרות עצום גם של אברהם וגם של יצחק, עקב אשר שמע אברהם בקול ה' והתהלך לפניו בתמימות שלמה, הברכה אשר תשרה על כל זרעו תברך גם את כל אומות העולם; עליהם רק להסתגל לקבלה: נסים ומופתים נעשו לקדמונים ונעשים בכל דור, רק כדי שבאמצעות פרסומם יסירו כל אומות העולם את אלילי השוא מלבם, וישובו אל מידות הבורא ית': "והתברכו בזרעך" = 938, ולפני הברכה חל הבירור: (תהי' לא,יח) "יבשו (יבושו) רשעים", ורשעים עוד אינם. הללוי-ה.
כל "גויי הארץ" = 325 יטלו חלק בברכה (כל חסידי אומות העולם יש להם חלק בעולם הבא, כך פוסק הרמב"ם), וכנגד ישראל הם נמשלים ללבנה אל מול השמש; (יש' ל,כו) "והיה אור הלבנה" אשר תזרח בשוב השכינה לשרות על פני הארץ, עד אשר (יש' לה,ב) "המה יראו כבוד י-הוה".
ועל "כל גויי הארץ" = 375 נאמר (מ"א ח,כח) "ושבו אליך" ויתאגדו באגודה אחת כעם אחד, (מ"א יב,ל) "וילכו העם לפני האחד" הנבחר על ידי ה' להוביל את העולם, בכל דור, לעידן חדש, (מ"ב יא,יב) "וימשחהו" בשם ה', וימליכוהו עליהם. הרי "כל גויי הארץ", בשוויו 375, הוא "שלום" (השוה 376) חסר אחד. והאחד הוא אתה, ישראל, או המשיח, המוביל, האדם אשר מוליך את רעיו לעשות צדקה ומשפט. ברבד אחר, הוא הקב"ה בעצמו. ועם אותו האחד, כל גויי הארץ = 375 מגיעים לשלמות של בחינת "שלום" = 376, בחינת [שמות טו,יח] "י-הוה ימלך לעלם ועד".
כל המהלך חל ומתפתח "עקב אשר שמעת בקלי" = 1625, כי תאמר אשר [תהי' קיט,יא] "בלבי צפנתי אמרתך, למען לא אחטא לך". שהאדם, המשפיע ביושר להיטיב לעולם, נמנע מלחטוא, מלקלקל, מתוך כך שצפן, שחרת, אמרות ה' בתוך לבו. וכמובן, כמו תמיד, כל הנאמר לעיל בגדול, על עמים שלמים אף על העולם כולו, ראוי להיאמר גם על מערכות האדם בקרבו, ודי ברמז זה למי שיתבונן וישכיל.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה