יום רביעי, 14 באוקטובר 2015

נח, עליה ה, הוד בשבוע

נח, עליה ה, הוד בשבוע. ברא' ט,ח: "ויאמר א-להים אל נח, ואל בניו אתו, לאמר".
המבול עבר, והנה התעוררנו לעולם חדש. הותר לאדם לאכול בשר, הוקרב קרבן, נינתו המצוות אשר יחולו על נח ועל כל צאצאיו, דהינו על כל האנושות, לכל דורות העולם. וכעת, הבורא ית' עומד להקים ברית לאנושות, הנוגע לנו עד היום.
ה' מדבר "אל נח ואל בניו אתו"  = 601. יטען הרמב"ן שה' מדבר אל נח, שהגיע לדרגת נבואה, ובניו יזכו באמרת ה' מהיותם עם אביהם; ויש בזה מוסר לדורות, להתקרב לרב, לנביא, לצדיק, כי מקרבת האדם לאשר זכה במעלה גבוהה, תשפיע גם עליו מעלת רבו. ה' מדבר (ברא' מה,טז) "והקל (והקול) נשמע", ובקצה השני של החיבור מקשיב נח, (ברא' ל,ו) "וגם שמע בקלי (בקולי)". וידבר ה' (שמ' טו,כא) "ותען להם": כי זכיתם, באמונה ובבטחון, (במ' כז,יד) "להקדישני במים", אתם (ויק' כו,יב) "תהיו לי לעם". (מ"א כ,ז) "ויאמר: דעו נא וראו" כי (יש' א,ט) "לולי י-הוה צבאו-ת" היה עמכם הייתם נספים תחת אותה מכה אשר השמידה את כל האדם אשר היה על פני האדמה. וידבר אליהם (יהו' א,יג) "לאמר: י-הוה א-להיכם מניח לכם", נותן לכם חופש בחירה וכל הארץ תחת שליטתכם, (ויק' כא,כג) "כי אני י-הוה מקדשם". ושכר (דה"א כט,ט) "על התנדבם" לקיים את צוויי ה', נתן להם תבונה, (יש' יא,ב) "רוח עצה וגבורה", שישכילו (ש"א יד,לה) "לבנות מזבח לי-הוה", להיבנות בבחינת מזבח מעליו כל מעשיהם יעלו למרומים; ולשם כך הורה להם (ירמ' מ,ט) "שבו בארץ", (יח' לז,כז) "והיה משכני עליהם". ועיקר הברית, מידה כנגד מידה, נדע בני האדם לעולמים אשר הא-ל (תהי' כ,י) "יעננו ביום קראנו". ויענו נח ובניו בלבם: (תהי' קמו,א) "הללוי-ה, הללי נפשי" על כל הטוב אשר זיכנו בו הא-להים.
ובכלל, "ויאמר א-להים אל נח ואל בניו אתו לאמר"  = 1215, את כל (דב' א,כ) "אשר י-הוה א-להינו נתן לנו", לדעת שיש לנו תמיד בחירה בין שתי דרכים, (דב' כא,טו) "האחת אהובה והאחת שנואה" לפניו ית', ואשר (יח' יב,כה) "אדבר דבר ועשיתיו". ומלבד המצוות המוטלות על כל, לעשות שלום בארץ ובין ארץ לשמים, טוב (אס' ג,יד) "להנתן דת בכל מדינה ומדינה" שכולם יעבדו את ה' באגודה אחת, לאום ולאום (אדם ואדם) כאופיו וכלשונו. ואין פחד ויהיה שלום, כי אף אם נטעה, אם נפול מהדרך הטובה ונסטה ממצוות ה', (ירמ' ב,כב) "כי אם תכבסי בנתר", אם תתטהר ממעשיך הרעים ותחזור בתשובה שלמה, תתקבל תשובתך בשמים ותזכה לישועה על פני הארץ.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה