יום שישי, 2 באוקטובר 2015

וזאת הברכה, דברי נבואה להפטיר

וזאת הברכה, דברי נבואה להפטיר. יהו' א,ח: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה; למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו. כי אז תצליח את דרכך, ואז תשכיל".
לאחר עליית משה לעולמו, כל התיקון יתנהל לפי דברי "ספר התורה הזה" = 973, (דב' כז,יא) "ויצו משה את העם" לדבוק בו במחשבה, בדיבור ובמעשה, כי התורה ירדה לעולם (ברא' יח,ד) "תחת העץ" (דהיינו במקום העץ), והיא תהיה לך בבחינת עץ החיים כי תחזיק בה. כי רק תטה את עיניך לחפש אמת בכל אשר תלך, (שמ' ד,יד) "וגם הנה הוא יצא לקראתך"; (מ"א ב,ח) "והוא ירד לקראתי", כחתן המתרגש ואומר (שופ' טו,א) "אבאה אל אשתי החדרה", ורק (מ"א כ,לד) "בברית אשלחך". כי (יש' מה,יג) "אנכי העירתהו (העירותיהו) בצדק"; (יש' נד,ח) "רחמתיך, אמר גאלך". ויהי (דה"ב לב,א) "אחרי הדברים והאמת האלה", ידע כל אדם כי תמיד (תהי' ז,יז) "ישוב עמלו בראשו", והבחירה אצלו.


ברם, "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה" = 2119 כי תבקש את ה' [איוב כג,ג] "מי יתן, ידעתי ואמצאהו, אבוא עד תכונתו" ותעמול להידמות למידותיו, אשר [מש' י,יג] "לא ירעיב י-הוה נפש צדיק, והות רשעים יהדף". [דה"א יד,יב] "ויעזבו שם את אלהיהם, ויאמר דויד, וישרפו (ויישרפו) באש" כי אין מקום לשום טומאת אלילים כנגד ה' (דה"א יז,ה) "מן היום אשר העליתי את ישראל" מעבדות לחרות. ודבקות בתורה וקנאה לה ועשייתה על פני הארץ, יהיה "מרעיש את השמים ואת הארץ" לפי צדקת האדם.
והענין הוא להביאך אל תודעה מתוכה רק "תשמר לעשות" = 1746 את התורה הקדושה (דב' לב,מט) "אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה" ובפרט טת (יהו' ח,לב) "משנה תורת משה"; (יח' כ,לט) "ואת שם קדשי לא תחללו עוד". כי תעשו "ככל הכתוב בו" = 511 (ויק' כב,לב) "ולא תחללו" עוד, (דב' י,ה) "וארד מן ההר": שלא יהיה ה' מוסתר עוד (שמ' לג,ז) "הרחק מן המחנה" אלא יגלה פניו ונהיה כולם (מ"א ח,נט) "קרבים אל י-הוה א-להינו"; ויברכך (דב' כד,יט) "בכל מעשה ידיך", לפי חכמת החיים אשר למדת: אתם, (יש' כא,יד) "התיו מים" -שתרימו את מעשיכם הטובים על המזבח כמים נקביים לשמים-, (שופ' ו,מ) "ועל כל הארץ היה טל": שה' ישיב בטל המברך את אדמתך מן השמים.
המשימה דורשת את לב האדם. לא ימוש, לא יסור, בחינת הכנעה לספר הזה אשר אינו סובל זולתו אצלו. וזה במחשבה, שתמיד תהיה התורה נוכחת בתודעתך. והגית הוא ענין דיבור, ואינך יכול לדבר בו בזמן שני דברים שונים, ומסתמא שאתה עושה הבדלה ברורה כשאתה בוחר להגות בדבר אחד, כנגד כל דבר אחר אשר לא תהגה בו. למען תשמור לעשות זה במעשה, ההמתקה בהשלמת תכלית הכל. "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה; למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו" = 4566, בשקיקה כזו גדולה שייראה כאילו ילך האדם אל מול רבו [ש"א ג,יז] "ויאמר: מה הדבר אשר דבר אליך? אל נא תכחד ממני. כה יעשה לך א-להים וכה יוסיף, אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דבר אליך". וכדברי הסופר הקדוש: [עזרא ז,כז] "ברוך י-הוה א-להי אבתינו, אשר נתן כזאת בלב המלך, לפאר את בית י-הוה אשר בירושלם".
"כי אז תצליח את דרכך, ואז תשכיל" = 1995, ותעמוד לפני ה' (דב' יד,כג) "במקום אשר יבחר לשכן שמו שם", ותהיה אף כדוגמת יוסף [ברא' לט,ב] "ויהי י-הוה את יוסף, ויהי איש מצליח; ויהי בבית אדניו המצרי", שאפילו שעבודו כבי' במצרים לא מנע ממנו את היות ה' אתו, את היותו איש מצליח. [תהי' קמו,ה] "אשרי שא-ל יעקב בעזרו, שברו על י-הוה א-להיו". [תהי' לה,כח] "ולשוני תהגה צדקך, כל היום תהלתך".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה