יום שבת, 24 באוקטובר 2015

וירא, עליה א, חסד בשבוע

וירא, עליה א, חסד בשבוע. ברא' יח,ט: "ויאמרו אליו: איה שרה אשתך. ויאמר: הנה באהל".
הנה שלושת המלאכים מגיעים אל אברהם, היושב בפתח אוהלו ממתין לעוברי אורח, להפכם לאורחים בביתו. זה היום השלשי למילתו. שלושה מלאכים המה: מיכאל בא לבשר לשרה, גבריאל יהפוך את סדום ועמורה; רפאל ירפא את אברהם, ומשם ילך להציל את לוט. נגד טבעם, מסכימים לאכול, הרי באברהם מדובר דוקא. לקראת סעודה, כאילו מסתכלים סביב, "ויאמרו אליו: איה שרה אשתך. ויאמר: הנה באהל" = 1907. המפרשים דנים ואומרים שבטח ידעו המלאכים ששרה בתוך האוהל, אך רצו לשבח את קדושתה וצניעותה בפני בעלה, כדי להגדיל את הנס המדהים אשר באים לבשר, ולהבהיר אשר בזכות עצמה תזכה עוד שרה לאימהות, הרי כתוב: [במ' ה,כח] "ואם לא נטמאה האשה, וטהרה הוא, ונקתה, ונזרעה זרע", ולא תהיה עוד עקרה.
אברהם התבשר כבר מפי הא-להים באשר יהיה לו בן משרה אשתו. לא אליו באים המלאכים לבשר. "ויאמרו אליו: איה שרה אשתך" = 1552, לומר אשר [תהי' קכז,ג] "הנה נחלת י-הוה בנים; שכר, פרי הבטן", ולאברהם ושרה יש גם שכר בעולם הזה, כי נאמנים הם לה' וצפוי וידוע לפניו כי כל אשר ישתכרו בזה העולם, יחזרו להשקיעו בתיקון החסדים ובירור הקדושה בו. איה "שרה אשתך" = 1226 שואלים, ומבקשים לדעת היכן (ברא' ג,טז) "תשוקתך", מה גודל יושרך, עליו מזכה אותך ה' בגדולות. ואיה שרה אשתו? "ויאמר: הנה באהל" = 355, מתפללת בדבקות אל "בורא עולם" (כהיכנו הרמב"ם בהל' מלכים פ' י"א: אבל מחשבות בורא עולם, אין כח באדם להשיגם -עכ"ל), (דב' כח,מז) "בשמחה", ובזכותה אני מתברך (איוב כז,ג) "ורוח א-לוה באפי". אברהם, מצדו, ישב (ברא' יח,א) "פתח האהל כחם היום" = 658 דהי' (יש' יב,ג) "בששון", (יש' מ,ו) "וכל חסדו כציץ השדה", ושרה "הנה באהל" = 98, טהורה ודבוקה באשר גם לעת צרה ונסיונות כאלו שעקרותה גורמת לה, כאשר (תהי' מח,טו) "זה א-להים", מידת הדין, הנראה שולט עלינו, ישכיל המתבונן ויגלה בסוף דבר שהכל בא עליו באמת רק מתוך (ש"א כ,יד) "חסד י-הוה", ואין עוד.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה