יום שבת, 26 ביולי 2014

דברים עליה ב, גבורה בשבוע

דברים עליה ב, גבורה בשבוע. דברים א,יא: "י-הוה א-להי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם".
משה פותח בברכה לעם ישראל, ברכה שיש בה הדרכה לפרט ולכלל, וכן נבואה מלובשת בהבטחה על תנאי לכל הדורות. הכל בא מאת "י-הוה א-להי אבותכם": ערכו 541 מגלה אותו בבחינת "ישראל" ממש, בבחינת הפנימיות של היחוד של ישראל המחובר לבוראו, הזה אשר "רואה ואינו נראה" הפוקד על עמו לקיים אשר (זכ' ב,טו) "ונלוו גוים רבים אל י-הוה ביום ההוא" מתוך התעסקותו במשימה (דה"א טו,יד) "להעלות" את הכל באמצעות שבפני כל מכשול יגש אל הקודש בכונה ברורה (תהי' ה,ג): "אתפלל", ודוקא התפלה תפתח שערי ברכה וישועה..
 אז שני חלקים לחיבור, ושניהם באותו ערך 541, ומעשה הקטן כדמות מעשה הגדול. בעקבו אחרי דרכי ה', גם ישראל צריך לכבוש בחינת (איוב כה,ב) "עשה שלום", שבערכו 751 מבטא את מהות הברכה הראשונה של משה: "יסף עליכם ככם אלף פעמים" = 751.
ועוד: "ויברך אתכם כאשר דבר לכם". "ויברך אתכם", בערכו 699, תולה את הברכה מלמעלה בהתעוררות העם מלמטה, כפי שכתוב (ברא' ד,כו) "לקרא בשם י-הוה", ואף (דב' יא,כז) "אל מצות י-הוה א-להיכם", היכן שהברכה שרויה מטבעה ומזמינה הנהגה לפיה (שמ' טז,ד) "ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו", מתוך אמונה וביטחון המוכיחים את עצמם במציאות.
ואז, חותמת המלך: "כאשר דבר לכם" שוה 817, המכריז מאתו יתברך (דה"א יט,יב) "והושעתיך" ועם זאת, בנוסחה פשוטה מאוד העולה מאליה בישראל העושה שלום, (תהי' לז,כב) "יירשו ארץ" ויחיו וישבו בה לבטח כל הימים, לתקן עולם ולמשוך אלינו את הגאולה השלמה, ממש בימים אלו של חודש מנחם אב אשר יהפכו מיגון לשמחה וליום טוב, במהרה בימינו אלו ממש, אכיה"ר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה