יום שישי, 25 ביולי 2014

מסעי, עליה ז, שבת קודש, מלכות בשבוע

מסעי, עליה ז, שבת קודש, מלכות בשבוע. במ' לו,י: "כאשר צוה י-הוה את משה, כן עשו בנות צלפחד". 
ראשית כל (ובאופן הפוך מהנהוג בכל התורה) מקדים הפסוק שלנו להצהיר: כל הנעשה, נעשה בדיוק "כאשר צוה י-הוה את משה", המצביע בערכו 1394 לכך שהוא לא מצווה יחידי, אלא גם (יהו' ח,כא) "אשר צוה את יהושע"; ובאותו ערך, הנה מהות המצוה (יח' מד,ח):  "משמרת קדשי". מסתבר שה' צוה את משה אשר צוה את יהושע (ומשם, מן הסתם, יהושע לזקנים, לאנשי כנסת הגדולה וככה עד דורנו ב"ה), והצווי משמעותו  משמרת. ואיזו משמרת היא זו? "קדשי" = 414 כמנין "אור אינסוף" אליה ביעודנו להיתקן צינור, כמנין "מקור חיים" היא התורה, הוראות היצרן לתקן את העולם.  
אם נבודד את תוכן הצווי הנורש מדור לדור לראוים להנהיג את ישראל, נראה כאשר "צוה י-הוה את משה" בערכו 873 מורה על אחרית הימים, עליהם נאמר "אז ישיר משה" מתוקף מליאתו אחר הצווי בשלמות. גם באותו ערך, מצוין בשם העם כולו (יהו' כד,כז) "אשר דבר עמנו", כי גם הנבואה מיועדת לעם ואין הנביא כי אם הצינור הראוי לכך -ואז גילוי אל הנביא דומה לדיבור אל העם-, וגם אשר משה נצטוה נצטוה יהושע, ועמם כל דורות מנהיגי ישראל. 
"צוה י-הוה את משה" שוה גם לכתוב  (מ"ב ו,כג) "לבוא בארץ ישראל". הפלא ופלא! איך הקב"ה ידרוש שני דברים מנוגדים, סותרים, שאינם סובלים האחד את השני, מנביאו? מונע ממנו להיכנס לארץ ומצוה עליו לבוא אליה? אכן... משה לא יכול להיכנס אל ארץ ישראל, אולם הוא כן יכול, אף מצווה, לבוא בה. בגוף, בזמן, הולכים אל, נכנסים. משה, אשר הוריד לעם ישראל תורה שהגשמתה בשלמות רק בארץ ישראל, הוא בא כבי' כל הזמן בבחינת ארץ ישראל, הוא הצינור לתורה ממנה יחודיות הארץ. ועדיין באותו ערך, תוזכר בנו תכלית הצווי (תהי' כב,כח):  "וישבו (וישובו) אל י-הוה כל אפסי ארץ"; וחלוציהם ב"ה כבר כמה עשרות שנים מתעוררים בהמונים לקבל על עצמם ז' מצוות בני נח ולהשתתף בהליך הגאולה עם ישראל.
כאשר צוה ה' את משה, "כן עשו בנות צלפחד", שבערכו 1116 מביא אותנו אל פתגם חז"ל המעמיק את תיאור הקשר שבררנו לעיל בענין הצווי מדור לדור: הרי "מעשה אבות סימן לבנים", ומשם שלא רק ירושה וצווי מפורשים עוברים מדור לדור אלא שפשוט מחיי האבות תוכל לחזות את התנאים שיפגשו בעתם הבנים, וכל אחד מתקן בקדם לו בנשמה ובמה שקדם לו בעולם. על כן, (עוב' א,יז) "וירשו בית יעקב" אלו הנשים, (שמ' טז,ז) "וראיתם את כבוד י-הוה"; שניהם גם בערך 1116.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה