יום ראשון, 29 ביוני 2014

בלק עליה ב

בלק עליה ב, גבורה בשבוע. במ' כב,יח: "ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבר את פי י-הוה א-להי לעשות קטנה או גדולה".
משלחת שניה מבלק בן ציפור אל בלעם, גדול המכשפים. הם חושבים, כמו שרוב השליטים היום נראה שחושבים, שכל העסק מתנהל כאן למטה, שהכל שאלה של כבוד ופיתיון וכספים ושליטה ארצית (גם רוב הנשלטים נראה שנכנעים לזה היום, ומקבלים על עצמם תיקרה של "נורמליות" הגיונית כביכול). בלעם יודע שלא כן, ובכל זאת חפץ בצע; והוא משחק כבלשון המאזנים, מחפש אישור מאת ה' להתרומם לכבוד והון גדול על חשבון נפילת עם ישראל חלילה. מההתחלה הוא מצהיר בפניהם: "ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק" שוה 784 , כדברי הנביא (ישע' ג,יג) "נצב לריב י-הוה, ועמד לדין עמים": בקרב האמתי, ה' נוכח ויפעל, ולכל דבר שנעשה נדרש אישור משמים. להבהרה יתירה, "ויען בלעם ויאמר" שוה 535 כדברי הנביא בשם ה' (ירמ' מט,יא) "עלי תבטחו", וכן כדברי שלמה (קוה' יב,יד) "הא-להים יבא במשפט". כדי לגרום לכל שינוי סטוטו-קוו על פני הארץ, התהליך מתחיל בתביעה כלפי שמים. 
בוא נגיד, הוא אומר: אף "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב", השוה 1342, זה יוכל להתפרש ולהיתרגם כרצונם, (מ"ב ג,י) "לתת אותם בידי מואב", או שדוקא לכיוון הנגדי (דה"א כב,ז) "לבנות בית לשם י-הוה א-להי". כי עצם האוצר, "מלא ביתו כסף וזהב" אומר בערכו 669 כדברי (עזרא נו,טז) "וידעו כי מאת א-להינו" יהיה כל אשר יקרה, ואף הצער בבחינת "יסורים של אהבה", ודוקא גם באותו ערך של מתנת בלק וכנגדה, "עם ישראל חי".
"לא אוכל לעבר את פי י-הוה א-להי", הוא אומר בערך 953, לומר שכל מה שבידיו זה לקיים את הנאמר [תהי' לז,ה] "גול על־יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה", היות והמצב, בעומק פנימיותו, הוא (זכר' ב,יג) "כי י-הוה צבאו-ת שלחני" ובהיעדר אותה שליחות, כלום יפעל בידו. הוא מאוד ירא לגורל כוחותיו אם יחרוג מרשותו להשתמש בהם; יודע הוא כי אם יסתה "לעשות קטנה או גדולה" = 1025 , באותו ערך יקרה אשר (שופ' טז,יז) "וחליתי והייתי ככל האדם". כי גם "קטנה או גדולה" = 219 תיעשה באמת (מ"ב יג,טז) "על ידי המלך" ואם לאו לא תצלח, ויודע בלעם אשר תכלית כל נבואתו לאומות העולם תהיה אשר (תהי' קח,ד) "אודך בעמים י-הוה"; שניהם שוים 219 כצפוי.
 כפי שנראה בהמשך, לאן שהאדם מבקש לשם מובילים אותו משמים. בלעם יעתר לבקשת שגרירי בלק ללכת עמם, רק שיעשה זאת בשליחותו של בורא עולם. עד הרגע האחרון ייראה כאילו בשביל בלק הוא פועל, אלא שרק את ה' ישים בפיו יאמר. הכל היה בידי ישראל, הכל לטובת ישראל. אם רק לא פרצנו אנחנו בעצמנו את הגדר, לא משנה איזה כוחות מופעלים עלינו מבחוץ, במה מאימים עלינו, כי נועם ה' א-להינו עלינו, וזה אומר שבשקיפות מעשה ידינו כוננה עלינו, אף מעשה ידינו כוננהו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה