יום רביעי, 25 ביוני 2014

חוקת עלי ה

חוקת עליה ה, הוד בשבוע. במ' כא, ח: "ויאמר י-הוה אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס, והיה כל הנשוך וראה אתו וחי". וצריך עיון אשר "נשוך" = 376 = "שלום", בעוד "שרף" = 580 = "פדיון נפש", וכבר משם אפשר להבין את כוונת הדברים.
עיקרון תורת החיסון: אותו דבר הממית הוא הגורם לרפואה; היכן שהקילקול, שם גם התיקון. כמנין הפסוק שלנו בערכו 3737, בא פסוק אחר שוה ערך להסביר איך זה פועל [מש' כט,כז]: "תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר־דרך". תאמר מעתה: איש עול נועד לנסות את הצדיק לעזור לו בתיקונו, ואיש-ישר דרך הוא המסוגל להוביל את הרשע לתיקונו. לשם עוד קצת דיוק: "תועבת צדיקים" = 1132 = [דב' לב,יט] "וירא י-הוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו", שאין יותר מעורר את הדינים בשמים מאשר הכעס של בני אדם, שאין מידה רעה ממנה; כאשר "ותועבת רשע" = 1454 = [תהי' פע,יד] "לו עמי שמע לי, ישראל בדרכי יהלכו", שהליכה בדרכי ה', נאמנות לשמוע בקולו, מהווה חומה לדרכי הרשע.
"עשה לך שרף ושים אתו על נס" = 1978, כמנין [איוב יד,טו] "תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף", שאם תדע לקרוא ולשים את תקותך רק בו ית', מתוך כיסופין למתיקות חסדיו, במעשה ידיך המתוקנים דוקא תמצא את מבוקשך. ואם ככה תעשה, תחוה אשר "והיה כל הנשוך וראה אתו וחי" = 1100, כמנין [תהי' נד,ו] "הנה א-להים עזר לי, אדנ-י בסמכי נפשי", שה' הדריך אותך בהשגחה פרטית מופלאה עד כדי שא-להים, השם השולט על הדינים, נהיה לעזרתך, ושם אדנ-י של המלכות סומך לנפשך; כי דרכך "מסילת ישרים", השוה גם 1100.
המפתח מובא פה במשל הפעיל "שרף על נס", השוה בערכו 790 לכתוב (יחז' ז,כה) "ובקשו שלום"; ואם יתקן כל אחד מעשיו לכיוון מבוקשו, לא יהיה לעולם הנחש השרף בדרכו, אלא רק משלום אל שלום ילך בכל דרכיו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה