יום רביעי, 10 בפברואר 2016

תצוה, עליה א, חסד בשבוע

תצוה, עליה א, חסד בשבוע. שמ' כז,כ: "ואתה תצוה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלת נר תמיד".
הנר נקרא נר תמיד. לא על שם איזה נס או איזה פלא שבאמצעותו אין הנר יכבה לעולם. אדרבא: זה תמיד במימד אנושי. הכנוי נר תמיד בא לציין דוקא את התמדת האדם בעבודת האור. כדוגמת הבורא ית' המחדש את בריאתו בטובו בכל יום תמיד, על האדם להדליק את נרו מדי לילה, בלי לחסור לעולם מהשפעת האור הקדוש על העולם. אור מלמטה, המאיר למעלה: "ואתה תצוה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלת נר תמיד" = 5288, [ויק' כו,מב] "וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכר, והארץ אזכר"; ויצא שהתמדתך תמשיך שפע של ברכה אל כל תבל ואל כל היושבים בה.
וברור שכך מעוררים את הישועה: "ואתה תצוה את בני ישראל" = 1917, (ירמ' יז,כב) "כאשר צויתי את אבותיכם", ותבשר את בשורת האור: (זכ' ו,יב) "כה אמר י-הוה צבאו-ת לאמר: הנה איש, צמח שמו", בהנהגתו תצמח לך הגאולה.
ואם זכית להתעלות ולתרום משלך לפולחן הא-להים, מובן שאתה בא מלעשות טוב על פני הארץ. "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור" = 2132, כאשר מחוץ למקדש ישמשו מעשיך מקדש תמיד: [ברא' כד,כה] "ותאמר אליו: גם תבן, גם מספוא רב עמנו, גם מקום ללון", צדקה גולשת מידך אל יד כל מבקשיה, ועמה גם עיקרון של צדק אשר ממנו לא תסטה: [ויק' יט,לג] "וכי יגור אתך גר בארצכם, לא תונו אתו".
האור חיב לצאת ממך באיכות הכי גבוהה ובשיא הטהרה: "שמן זית זך כתית למאור" = 1941, לבטא אשר מידה כנגד מידה תמיד, [תהי' מ,ב] "קוה קויתי י-הוה ויט אלי, וישמע שועתי", וישיב ה' לפזמונך: [תהי' פט,כז] "הוא יקראני: אבי אתה, אלי וצור ישועתי".
כי בכל יום ויום, יש תועלת לחייך בכך שאתה קם "להעלת נר תמיד" = 1239 שנצחיותו נשענת על התמדתך המושלמת עד כדי שנדמית לחוקי שמים, כנאמר [תהי' קיד,ח] "ההפכי הצור אגם מים, חלמיש למעינו מים"; (ברא' כח,יד) "ונברכו בך כל משפחת האדמה".אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה